Minecraft Wiki
Advertisement

Temná jeskyně se Zombie.

Jeskyně nebo tunely jsou časté prostory v kamenných vrstvách mapy.

Přehled[]

Z mnoha jeskyní odbočují různými směry klikaté tunely, z nichž některé mohou ústit na povrch a vytvářet tak přirozený vchod (a jiné můžou končit slepě). Jeskyně mohou být docela hluboké, vedoucí z povrchu až na podložní horninu. Jsou generované náhodně, takže nenajdete dvě, které by byly stejné. Někdy můžou vést do přirozených dungeonů. Nejvyšší vrstva, ve které mohou být generovány je 128, kde se často otevírají na povrch.

Jeskyně obvykle obsahují alespoň jeden typ rudy. Často se v nich přirozeně objevují nepřátelští mobové kvůli nízkému osvětlení. Z povrchu přístupné jeskyně jsou časté v horských biomech.

Rozdělení jeskyní[]

Jeskyně mohou být rozděleny na následující druhy.

Příkop[]

Pokud se jeskyně vygeneruje příliš blízko povrchu, může to odstranit některé hliněné a travnaté bloky a vytvořit příkop. Podobně, když z výše položené vodní plochy odteče voda, zůstane příkop.

Malá jeskyně[]

Malá jeskyně vygenerovaná pod ledem.

Malé jeskyně jsou umístěné především blízko porchu a nebývají propojené s jinými jeskyněmi. Často obsahují malé ložiska základních rud jako uhlí a železa zatímco ty vzácnější zřídka. Mohou mít mnohočetné vchody, kterými jsou přirozeně osvětlené. V těchto jeskyních jsou také často tůně vody generované pravděpodobně při vzniku světa.

Střední jeskyně[]

Jeskyně s rudami (železo, Lapis Lazuli, zlato) a tekoucí lávou

Střední jeskyně běžně navazují na četné, menší jeskyně zpřístupněné dolováním. Tyto jeskyně obsahují velké ložiska základních rud a malé množství vzácnějších materiálů jako Lapis Lazuli nebo zlata. Také se v nich pravidlně nacházejí potoky vody nebo lávy stejně jako vstupy do malých dungeonů.

Velká jeskyně[]

Velká jeskyně (která je také kruhovým prostorem). Všimněte si stromu v pozadí

Velké podzemní prostory se nacházejí hluboko v zemi blízko podložní horniny. Obsahují hojné zásoby vpodstatě každé známé rudy, včetně vzácnějších materiálů jako diamantů, které jsou ale, jako kdekoliv jinde, nacházeny vzácněji než ostatní běžné materiály. V techto prostorech je mnoho velkých jezer stejně jako mohutných lávových prodů.

Kruhovitý prostor[]

Nadzemní kruhovitý prostor

Během vytváření terénu vznikají nepravidelně velké kruhovité prostory, které často navazují na další jeskynní systémy. Jsou vysoké 5-22 bloků a široké 11-30 a více bloků (ty větší jsou vzácnější). Ačkoliv nejsou příliš zajímavé z hlediska těžby, jsou jedinečným teréním prvkem. Zatímco ty nejmenší většinou neobsahují mnoho rud, ty největší mohou být poměrně užitečné pro dolování díky svému rozsáhlému povrchu s obnaženými rudami. Střední a velké prostory mohou být použity pro pěstování Velkých muchomůrek bez nebo s minimálními úpravami. Vzácně zde mohou být také malé dungeony.

Rokle[]

Pohled z dna rokle

Tyto přírodní útvary z kamene a hlíny mohou tvořit podstatnou část ostrova. Bývají hluboké a nacházejí se v nich vstupy do různých jeskyní i dungeonů, někdy i opuštěných dolů a ještě vzácněji do pevností. V rokli bývá značné množství uhlí and železné rudy. Vzhledem k tomu, že rokle jsou hluboké, mohou zde být i zlato nebo diamanty.

Deep cliff[]

A Deep cliff reaching bedrock levels.

A deep cavern sometimes goes down onto podloží. This formation is not to be confused with a ravine, although they can be quite similar. These caverns are usually not linked to other caverns and don't have large amounts of minerals in them. Dungeons usually aren't linked to them because they are generated almost straight down and the bottom is often in full sunlight. This makes it hard for hostile mobs to spawn there.

Giant entrance[]

A giant entrance.

These caverns have a large hole for an entrance and then often spiral down, containing materials like uhlí and iron. Rarely, these entrances can go nearly straight down, exposing rare minerals like gold and lapis lazuli.

Sea-access cave[]

An example of a cave connected with the sea

These caves are often connected with the sea, and can be accessed from the sea. These act like a horizontal underwater giant entrance to a splatter cave that often contains lava, allowing them to be seen from the surface of the ocean.

Cave lakes[]

Lava lakes[]

Example of an underground lava lake

A lava lake inside of a ravine. Note the conveyor belt to doom on the left.

Most often found in large caves far underground, lava lakes are believed to have the most valuable materials near them; however, there is no proof that ores appear more around them. A lava lake can even cut through a vein of ore and reduce the amount of ore in the vein. However, if you have a bucket of water on hand, this can be a great way to obtain obsidian.

Water lakes[]

Example of an underground water lake at bedrock level.

Another water cave, with water flowing inside.

Found in every part of the world, voda lakes are by far the most common lake. Water lakes occur on the surface, a mere 1-20 blocks below the surface, and from then on to podloží.

Video[]

Cave/video

History[]

Java Edice (Classic)
0.24_06Longer and narrower cave.
The deeper you go, the bigger the caves are.
Java Edice (Indev)
January 22, 2010Caves are no longer filled with voda as often.
Java Edice (Infdev)
June 16, 2010Caves are now clustered instead of random.
June 17, 2010Caves have 1-5 exits, enabling multiple escapes. Caves are now so clustered that a cave could be described as "Swiss cheese". More water and láva springs in caves. Tunnels have a wider variety of thickness. Štěrk and hlína can now be found in caves.
Java Edice (Alpha)
1.0.3Caves now have ambient noises such as moans and train whistles.
1.2.6Pools of water and lava can now be found in caves.
Java Edice (Beta)
1.2Ores can now be found more often on the walls of caves.
Java Edice
1.4.212w38aNetopýrs added, and are the only passive stvoření to spawn in dark caves.
12w38bNew cave sounds added[citation needed].
1.7.213w36aCave Generation tweaked, making caves less dense and interconnected.[1]
1.814w20aCaverns now generate on the surface of desert, mesa, mega taiga and mushroom bioms.
14w32aCaverns surfacing in mesa biomes now generate with red sandstone rather than pískovec.
Pocket Edition Alpha
0.9.0build 1Added caves.
Konzolová Edice
TU1Added caves.

Issues[]

Problémy týkající se “Jeskyně” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Trivia[]

 • Písek and pískovec, as well as přirozená struktura, can overwrite caves.
 • In jungle biomes, vines generate in caves near the surface.
 • Though ores are abundant in caverns and often require little digging to get to, ore veins visible in the walls of the cavern often contain little ore, as the cavern cut through them when it was generated.
 • Písek
often will fall into caverns generated near the surface of a desert or beach and so craters in a desert will alert the player to caves below the surface.
 • Rarely, near-surface caves can be generated with a grass (later turning to dirt with the darkness) floor. These are not real caves, but rather "closed-over overhangs", generated only in Extreme Hills. These are technically inverted floating islands.
 • Ambience noises can be caused by dark caves.

Gallery[]

See also[]

 • Ambience
 • Dungeon
 • Ravines
 • Tutorials/Exploring caverns

References[]

Environment

Advertisement