Minecraft Wiki
Advertisement
Cukrová třtina
Cukrová třtina.png
Cukrová třtina
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

?

Obnovitelné

?

Seskupitelné

N/A

Flammable

No

Drops

Itself

Data values
Block
dec: 83 hex: 53 bin: 1010011
Item
dec: 338 hex: 152 bin: 101010010
Name

cukrová_třtina

Cukrovou třtinu (někdy nazývanou „rákosí“, „papyrus“ nebo „bambus“) můžeme najít na trávě, hlíně a písku, jestliže je vedle alespoň jedna kostka vody. Cukrová třtina může dorůst do výšky tří bloků, ale někdy ji v nové generaci světa můžeme najít až šest kostiček vysokou. Hráč může dát cukrovou třtinu na již existující cukrovou třtinu a docílí tím, že je rostlina vyšší. Vzácnější je cukrová třtina v tundře, protože většina vody se změní v led a to způsobuje, že se cukrová třtina pokácí.

Použití[]

Cukrová třtina je jediný zdroj cukru a papíru. Cukr je klíčová část dortů a používá se i v alchymii; papír je potřebný k dělání knih (takže i knihoven), map a enchantment stolů.

Produkt Input » Output
Cukr
Cukrová třtina
Cukr
Papír


Cukrová třtinaCukrová třtinaCukrová třtina

Papír

Vlastnosti  []

Přírodně vytvořená cukrová třtina u rybníka.

Cukrová třtina má mnoho stejných vlastností jako kaktus: pěstování nepotřebuje úrodnou půdu; zničení dolní kostičky způsobí, že se cukrová třtina nad ní pokácí; k rychlejšímu pěstování nelze použít kostní moučku. Cukrová třtina vzdoruje lávě a vodě. Když se na ní seshora vylije tekutina, tak se rozdělí, jako by to byl solidní blok. Na vrch cukrové třtiny se můžou dát další kostičky, ovšem bez hráče a dalších vybraných věcí. Můžete ji pěstovat uprostřed vody a vodu bude čerpat ze svého okolí. Při použití pod vodou, vodu vytlačuje, a tak může být použita ke stavbě přetlakové komory. Když je na ní vystřelen šíp, tak jednoduše proletí skrz.

Pěstování[]

Soubor:Efficient Reed Farm.png

75% výhodná farma cukrové třtiny.

Soubor:Sugar cane.png

Automatická farma cukrové třtiny

Soubor:Sugar cane farm in taiga.png

Farma v tajze; u vody je cukrová třtina, bloky, které nejsou blízko louče ale zmrznou a cukrová třtina se zničí.

Cukrová třina může být pěstována jedině na trávě, hlíně nebo písku, jestliže je přímo vedle vody. Přilehlá voda může být zakryta jiným blokem a v tom případě roste cukrová třtina dál i bez vody. Cukrová třtina roste poměrně pomalu. Individuální blok cukrové třtiny prochází šestnácti fázemi, než na na něm můžou vyrůst další. Růst každé kostky zabere jinou dobu, ale průměrný čas růstu jedné fáze je okolo dvaceti sekund. Takže než vyroste blok cukrové třtiny, trvá to průměrně 320 sekund (pět minut a dvacet sekund). Proces růstu je zastaven, když cukrová třtina již nemá kam růst. Proces je restartován, když cukrovou třtinu sklidíme nebo zničíme. Cukrová třtina, stejně jako sazenice, obilí a kaktus, roste jen když hráč není příliš daleko.


Napravo je ukázáno, že je možné, aby maximální obdělávaná oblast cukrové třtiny dosáhla 4x4 políček. Každá jednotka farmy má čtyři bloky vody a dvanáct bloků písku, což umožňuje využívat 75% celého prostoru. Takto můžeme stavět i větší pole bez omezení účinnosti, ale nejvyšší účinnost na velkém poli je 80%. Můžeme si na vodu dát půlblok nebo leknín, což nám umožní rychlejší cestování mezi cukrovou třtinou.

Za použití pístů si můžeme udělat automatickou farmu: píst (nebo blok přilepený na lepivém pístu) dáme vedle cukrové třtiny a když se píst zapne, cukrová třtina se sklidí. Můžete vedle cukrové třtiny dát tekoucí vodu a cukrová třtina pokácená písty se dopraví na konec vody.

Když je odstraněna přilehlá voda cukrová třtina se nezničí, ale zastaví se růst. Ve srovnání s tradičním zemědělstvím je tato metoda neefektivní, protože se zdroj vody musí vyměnit a růst cukrové třtiny je restartován.

Cukrová třtina zřízená v tajze ve verzi Beta 1.8 nebo dřívější poroste úspěšně. V pozdější verzi ale napadne sníh a voda zmrzne. Poté se zastaví růst cukrové třtiny a zničí se. Abyste této verzi předešli dejte vedle ledu louč, světlit nebo třeba svítící dýni.

Historie[]

Rákosí (první název pro cukrovou třtinu) bylo přidáno v tajném pátečním aktualizování 6, ale někteří hráči mu říkali bambus nebo papyrus. Vzhledem k tomu, že rákos může být odplaven vodními proudy a zničen odstraněním vody i v předchozích verzích Minecraftu šla udělat automatická farma cukrové třtiny.

Ve verzi Beta 1.2 bylo rákosí přejmenováno do cukrové třtiny protože na výrobu dortu je potřeba cukr. Ve verzi Beta 1.6 proletí šíp skrz cukrovou třinu, ale sněhové koule se zničí jako kdyby curová třtina byla pevný blok.

Ve verzi Beta 1.8 může cukrová třtina růst tak dlouho, dokud je vedle ní voda. Před aktualizací se mohla cukrová třina spawnovat na písku, ale nemohla tam být znovu dána. Tato aktualizace dovoluje cukrové třtině spawnovat se u rybníků v poušti .

Galerie[]

Podrobnosti[]

  • V kódování se cukrová třtina stále zapisuje jako „reeds“.
  • Cukrová třtina může být v blízké vzdálenosti s ohněm bez toho, aby se zapálila.
  • Ghast nemůže vidět skrz cukrovou třtinu, a to z ní dělá dobrý materiál pro stavbu zdí v Netheru. Když na hráče vrhne ohnivou kouli, nezraní hráče za cukrovou třtinou, ale cukrovou třtinu zničí.[1] Ale cukrová třtina nemůže být pěstována v Netheru bez inventárního editoru nebo enchantmentu jemný dotek při těžení ledu, protože zde není voda.
  • Jedna z možností využití je také pod vodou. Jelikož cukrovou třtinu nezničí voda, dá se použít jako chodník pod vodou.
  • Cukrová třtina se nachází také v podzemí i v místech, kde není světlo, ale je zde voda.
  • Vzácnější je cukrová třtina, která se spawnuje na listí.
  • Lekníny mohou být použity na to, aby cukrová třtina při sběru nepadala do vody.

Externí odkazy[]

  1. http://www.youtube.com/watch?v=cr1eLJsHlN4 Ghast and Reed tests by NorixWolf
Advertisement