Minecraft Wiki
Advertisement

Brnění (nebo zbroj) přidává zvláštní ochranu skrze oddělený ukazatel zdraví, který může dosáhnout až 10 bodů zbroje. Zbroj lze vyrobit z kůže, zlatých ingotů, železných ingotů, diamantů či ohně (oheň není přístupný bez použití editoru inventáře) a sestává z přílbice, hrudního pancíře, kamaší a bot. Každý bod zbroje poskytuje 8% snížení poškození s maximem 80% snížení poškození při 10 bodech zbroje.

Hráčská brnění[]

Hráčská brnění

Přílby, hrudní pancíře, kamaše i boty mohou být vyrobeny z kůže, zlatých ingotů, železných ingotů, ohně, diamantů a netheritu. Kroužkové brnění existuje také, ale je získatelné pouze v módu tvoření nebo, od snapshot 12w21a, v módu přežití skrze obchodování s vesničany.

Pokud je nošen, přidává hráči každý kus brnění body ochrany, které slouží ke zmírnění určitých druhů poškození. Kdykoli brnění pohlcuje poškození je samo poškozováno. Jakmile poškození části brnění vzroste nad jistou hodnotu je tato část zničena. Každá individuální kombinace druhů zbroje a materiálů poskytne různé množství ochrany a má i různou úroveň odolnosti. Diamantová brnění poskytují nejvyšší ochranu společně s největší odolností, zatímco kožená brnění mají obě hodnoty nejnižší.

Pokud hráč obdrží poškození takového druhu, které nemá vliv na brnění, žádná část nasazeného brnění nebude poškozena. Pro více informací se podívejte na sekci účinky níže.

Hráči si mohou jako přílbu nasadit i dýni, ačkoliv brání ve výhledu a neposkytuje žádnou ochranu před útoky. Předchází napadení Endermeny pokud se na ně hráč dívá, nicméně pokud hráč na Endermana fyzicky zaútočí bude také napaden.

Účinky[]

Následující druhy poškození jsou brněním sníženy a zároveň jej poškozují:

Následující druhy poškození nejsou brněním sníženy a nemají na něj žádné účinky:

 • Pokračující poškození během hoření
 • Dušení se v bloku
 • Utonutí ve vodě
 • Hladovění
 • Poškození pádem
 • Spadnutí do prázdnoty
 • Otrava; například: od útoku jeskyního pavouka nebo jedovatým lektvarem
 • Okamžité poškození lektvarem poškození
 • Příkaz /kill

Kouzelné ochrany chrání před takovými druhy zranění před, kterými neočarované brnění nechrání - například poškození pádem. Odolnost okouzleného brnění taktéž nebude snížena, když utrží poškození prostředím.

Body ochrany[]

Následující tabulka shrnuje počet ochranných bodů přidaných každou jednotlivou částí brnění, ale i celkový počet bodů úplného setu brnění z každého materiálu.

Materiál Úplný set Přílba Hrudní pancíř Kalhoty Boty
Kožené
Zlaté
Kroužkové
Železné
Diamantové

Následující tabulka shrnuje počet ochranných bodů na jednotku materiálu (tj. cenová efektivita) ve srovnání s hrudním pancířem každého materiálu.

Materiál Přílba Hrudní pancíř Kalhoty Boty
Kožené 53% 100% 76% 67%
Zlaté 64% 100% 69% 40%
Kroužkové 64% 100% 91% 40%
Železné 53% 100% 95% 67%
Diamantové 60% 100% 86% 75%

To znamená například, že při stejném množství železných ingotů přidá přílba přibližně polovinu ochranných bodů než hrudní pancíř.Tato tablulka nic neupravuje, pouze srovnává různé materiály.

Výpočet účinnosti očarování brnění[]

Brnění může získat kouzelnou ochranu, jako třeba "Obrana III" nebo "Obrana proti ohni IV". Maximální úroveň ochraného kouzla je IV (4). Ochranná kouzla se hromadí (ke stropovému limitu). Druh ochranného kouzla určuje zda-li vstoupí v platnost, podle následující tabulky:

Okouzlení Snižuje poškození
Obrana Všechna
Obrana proti ohni Ohně, lávy a střelami Planoucích
Obrana proti výbuchu Výbuchy
Obrana proti střelám Šípy a střelami Ghastů/Planoucích
Lehkost pírka pádem (zahrnuje perlu konce)

To znamená, že "Obrana" je vždy přinejmenším tak dobrý jako například "Obrana proti ohni", zahrnuje totiž i ochranu proti poškození ohněm (s výjimkou "Lehkost pírka", podívejte se níže).

Snížení poškození okouzlením je použito na poškození zbývající po základním snížení brněním a základní "faktor ochrany okouzlení" (FOO) okouzleného předmětu je: floor ( ( 6 + level * level ) / 2 ) (floor = Celé číslo zaokrouhlené dolů, pozn.překladatele)

Což dává následující FOO pro úrovně okouzlení I-IV:

Úroveň FOO
I 3
II 5
III 7
IV 11

Pro Lehkost pírka je FOO určité části dvojnásobný.

Celkový FOO je součtem všech částí brnění se stropem na 25. FOO 25 lze dosáhnout dvěma kusy brnění úrovně III a jednou částí brnění úrovně IV (2*7+11=25). Což znamená, že kouzlo Lehkost pírka je zbytečné ke snížení poškození pádem pokud lze dosáhnout FOO 25 bez bot okouzlených kouzlem Lehkost pírka.

Skutečně použitý FOO je určený náhodně mezi 50%-100% FOO vypočítaného výše, zaokrouhleného nahoru se stropem 20. Každá úrověň skutečného FOO snižuje poškození o 4% s maximem 80% snížení poškození okouzlením. Jelikož je aplikován po základním snížení poškození brněním (80% u diamantového) získáte s diamantovým brněním s FOO 25 celkově 89,6%-96% snížení poškození, které je snižováno neočarovaným brněním (fx poškození pádem není snižováno neočarovaným brněním).[1]

Odolnost[]

Tato tabulka shrnuje množství škody, jakou může pohltit každá část brnění než je zničena.

Každý zásah od moba (včetně Creeperova výbuchu) sníží odolnost brnění o 2 body.
Jiné zdroje poškození obvykle sníží odolnost brnění o 3 body, vyjma dotknutí se kaktusu, které bere 1 bod.
Poškození, před kterými brnění nechrání (například pád nebo tonutí) ho nepoškozují.

Materiál Přílba Hrudní pancíř Kamaše Boty
Kožené 56 81 76 66
Zlaté 78 113 106 92
Kroužkové/Železné 166 241 226 196
Diamantové 364 529 496 430

Následující tabulka shrnuje odolnost na jednotku materiálu každé části brnění ve srovnání s botami. Povšimněte si, že odolnost na jednotku není závislá na materiálu.

Přílba Hrudní pancíř Leggings Bota
odolnost/jednotku 68% 61% 66% 100%

To znamená, že při stejném množství kůží/železných ingotů/zlatých ingotů/diamantů mohou boty pojmout 1,5 krát více poškození než kamaše. Tudíž hrudní pancíř a kamaše poskytují více ochranných bodů na jednotku, ale mají menší jednotkovou odolnost.

Očarovatelnost[]

Brnění lze očarovat a materiál, ze kterého je vyrobeno určuje jak očarovatelné je, podle následujících faktorů.

Kožené 15
Zlaté 25
Kroužkové 12
Železné 9
Diamantové 10

Všimněte si, že zlaté brnění je silně očarovatelné, čímž vyvažuje své slabé ochranné vlastnosti. Podívejte se na stránku očarování pro přesnější podrobnosti o tom, jak to funguje.

Výroba[]

K vytvoření úplného setu brnění je zapotřebí 24 kusů materiálu. I když není nutné, aby celé vaše brnění bylo ze stejného materiálu, jednotlivé části lze skládat pouze z jednoho materiálu. To znamená, že můžete nosit koženou přílbu a železný hrudní pancíř, ale nemůžete vyrobit kamaše zároveň z železných i zlatých ingotů.

Všimněte si, že hrudní pancíř poskytuje nejlepší ochranu na jednotku materiálu dále jsou kamaše následované botami a pak přílbice. Přesný poměr se liší podle různých materiálů nicméně, zlaté přílby jsou ve skutečnosti mnohem úspornější než zlaté boty.

Stejně jako jiné předměty s odolností, mohou být i brnění opravována vložením dvou částí stejného druhu (například dvě železné přílby) do ponku. Výsledný předmět bude mít o něco více odolnosti než kombinace původních předmětů.

Brnění nelze seskupovat.

Šablona:Armor Crafting

Data values[]

Následují data hodnoty pro každou část brnění:

Kožené Kroužkové Železné Diamantové Zlaté
Dec Hex Dec Hex Dec Hex Dec Hex Dec Hex
Kápě/Přílba 298 12A 302 12E 306 132 310 136 314 13A
Blůza/Hrudní pancíř 299 12B 303 12F 307 133 311 137 315 13B
Kalhoty/Kamaše 300 12C 304 130 308 134 312 138 316 13C
Boty 301 12D 305 131 309 135 313 139 317 13D

Galerie[]

Video[]

Armor/video

Historie[]

 • Před Alpha 1.0.8, bylo vlněné brnění nejnižším stupněm brnění, spíše než kožené brnění.
 • Před 1.9 Prerelease 1 poskytovaly všechny přílby (0.30 účinnosti), všechna hrudní brnění (0.50 účinnosti), všechna brnění nohou (0.43 účinnosti) a všechny boty (0.38 účinnosti). Účinnost brnění byla propojena s odolností, nekvalitní materiály měli nížší odolnost než kvalitnější materiály. Nepoškozené kožené brnění chránilo stejně jako diamantové brnění, jenže kožené brnění rychle ztrácelo odolnost vůči útokům, tak by se jeho ochrana snižovala příliš rychle. Rovněž pokud jste oblékli téměř zničené boty a měli jste na sobě jiné brnění snížila se ochrana brnění.
 • I před 1.9 Prerelease 1 byly určité druhy poškození snižovány o jisté množství, které bylo založeno na skutečných ochranných bodech hráče. Každý bod brnění snižoval utržené škody o 8% s maximem 80% snížením poškození.
 • Minecraft 1.0 měl chybu, která způsobovala, že veškerá brnění snižovala poškození s dvojitou účinností než bylo zamýšleno. To bylo opraveno v Minecraft 1.1, a od té doby se v truhlách NPC vesnic objevují železná brnění.

Zombie nosící hrudní pancíř i přílbu v Survival Test.

 • Od Minecraft 1.2 mohou Zombie jako vzácnost upustit železnou přílbu a Zombie Pigmeni zlatou přílbu.
 • 5.dubna 2012 Jeb zmínil, že funkce na umístění brnění do slotu na brnění pouhým kliknutím "je na seznamu věcí, které se vyvijí".[2] Tato funkce byla přidána ve snapshot 12w15a.
 • Od snapshot 12w21a, je v módu přežití legálně získatelná kroužková zbroj prostřednictvím obchodu s vesnickým kovářem.

Brnění mobů[]

V Survival Test bylo možné potkat zombie a kostlivce nosící brnění; hrudní pancíř nebo přílbu. Zombie měly možnost, ačkoli velmi nepravdpodobnou, nosit zároveň jak hrudní pancíř tak přílbu. Kostlivci mohli být také viděni v brnění, ale jen velmi zřídka. Brnění mobů bylo čistě estetické; ale je možné, že to byla plánovaná funkce jak navýšit obtížnost mobů.

Kožené brnění s kroužky[]

201001300050 items.png

Kožené brnění s koroužky se pouze mihlo v Indev 0.31's items.png. Diamantové a zlaté brnění chybí.

Drobnosti[]

 • Přilby, hrudní pancíře a kamaše mají různá pojmenování, podle toho jestli jsou z kůže nebo jiných materiálů. Přilby se jmenují kápě, hrudní pancíře jsou tuniky a kamaše jsou označeny jako kalhoty. Boty jsou jenom boty.
 • Když se podíváte do složky brnění minecraft.jar, kožené brnění je stále nazývano textilním brněním. Je to proto (jak je uvedeno výše), že než byly přidány Krávy, kožené brnění bylo vyráběno z látky (později přejmenované na Vlna).
 • Existuje soubor s texturou s označením "Power", s nerozeznatelnou modrou energií používanou Creepery, kteří jsou zasaženi bleskem (stanou se nabitými creepery).
 • Kroužkový hrudní pancíř má trochu delší rukávy než ostatní hrudní pancíře.
 • Návrh koženého brnění pochází ze staré hry, kterou Notch nikdy nedokončil: "Legend of the Chambered".
 • Když sedíte ve vozíku, máte na sobě kamaše a zmáčknete E (Inventář) nebo F5 (pohled třetí osoby), vaše nohy budou v pozici sedu, ale brnění bude ve stoje. To může být opraveno odstrojením jakéhokoliv spodního dílu brnění a jeho opětovným nasazením.
 • Existovala oblíbená pověst, která říká, že kroužkové brnění absorbuje veškeré poškození (takže namísto 0.5 obrany a 0.5 života ztratíte 1 bod brnění), ale není to pravda.
 • K vytvoření kopletního brnění potřebujete 24 kusů zvoleného materiálu.
 • V edici pro Xbox 360 utonutí nebo pád způsobí poškození veškerému brnění, které máte na sobě.

Reference[]

 1. Post by Reddit user FifthWhammy
 2. jebtweet:187996946223480833
Advertisement