Minecraft Wiki
Advertisement
Blok magmatu
Blok magmatu.gif
Blok magmatu
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ano (3)

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

?

Obnovitelné

?

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

Ne
(Pokud je zapálen ručně, hoří neustále, avšak pouze na vrchní straně)

Drops

Sám sebe

Data value

dec: 213 hex: D5 bin: 11010101

Name

Navštiv Šablona:Slink

Jens Bergensten Mojang avatar.png Nešlapejte na něj!
Jeb představující tento blok[1]

Blok magmatu je zářící blok náhodně se vyskytující v netheru i klasickém světě. Způsobuje zranění z ohně entitě, jež na něj vstoupí.

Získání[]

Bloky magmatu lze vytěžit pomocí jakéhokoliv krumpáče. Po vytěžení čímkoli jiným z nich nic nevypadává.

Blok Magma Block
Tvrdost 0.5
Nástroj
Doba rozbíjení[note 1]
Ruka 2.5
Dřevěný nástroj 0.4
Kamenný nástroj 0.2
Železný nástroj 0.15
Diamantový nástroj 0.1
Zlatý nástroj 0.1
  1. Čas je uveden pro neočarované nástroje v sekundách.

Přírodní výskyt[]

Přírodní výskyt bloků magmatu v netheru.

Bloky magmatu se obvykle nachází v netheru zhruba ve výšce hladiny lávového moře, tedy mezi vrstevnicemi Y=23 a Y=37 (začínají v oblasti Y=27-36, ale žíly přesahují tyto hranice). Objevují se v rozlehlých nalezištích srovnatelných s hlínou s četností podobnou andezitu v klasickém světě, konkrétně se jedná o 4 žíly za chunk.

Ve světě jsou generovány na dnech oceánských příkopů a v podmořských jeskyních.

Bývají rovněž částmi podmořských zřícenin.

Výroba[]

Ingredience Výroba recept
Lávová pěnaLávová pěnaLávová pěna
Lávová pěnaLávová pěna

Blok magmatu

Vlastnosti[]

Zranění[]

Bloky magmatu zraňují veškeré žijící entity (s výjimkou shulkerů a strážců), když se na ně postaví. Dokonce i pod vodou ubírají 1 každých 50 ms (jeden tik), což je kvůli automatické imunitě zredukováno na půl sekundy (v intervalu 10 tiků nemůže být žádná entita zraněna více, než jednou). Újma způsobená bloky magmatu je stejná, jako ta způsobovaná ohněm a dá se zmírnit brněním, které tím ovšem ztrácí svou trvanlivost). K většímu zmírnění slouží mimo jiné lektvary způsobující účinek odolnost a brnění s očarováním zajišťujícím ochranu ( ͡° ͜ʖ ͡°), či ochranu proti ohni. Hráč se také může vyhnout jakémukoliv zranění plížením, vypitím lektvaru ohnivzdornosti, nebo nošením bot s očarováním Mrazík.

Bloky magmatu nemohou nic zapálit a neupečou maso zvířat, která zabijí.

Jiné bloky s výškou menší, nebo stejnou, jako je výška poklopu (například vrstva sněhu, koberec, nebo ruditový zesilovač/porovnávač), položené na bloku magmatu mu nezabraňují ve zraňování entit na nich postavených.

Bloky magmatu mají své specifické úmrtní zprávy. Když na něm hráč, nebo pojmenované stvoření stojí a zemře, v chatu se objeví zpráva "Hráč [hráč] zjistil, že podlaha je láva". Pokud je na něj však někým dotlačen/o, zpráva říká "Hráč [hráč] vstoupil do nebezpečné zóny kvůli entitě [hráč/stvoření]".

Chování[]

Bloky magmatu vyzařují světlo o síle 3.

Nezničí předměty, jež na ně spadnou.

Když je přímo nad blokem zdroj vody, vytvoří se v něm sloupec bublin táhnoucí ke dnu entity, které se do něj dostanou. Tento proud dosahuje až do výšky, kde již žádný vodní zdroj není.

Jsou-li bloky magmatu pod deštěm, vycházejí z nich částice kouře podobně jako z lávy.

Stvoření se blokům magmatu vyhýbají. Většina stvoření se na nich ani neobjevují, a to s výjimkou magmaslizounů, prasečích zombií, ďasů a chobotnic.

Bublinový proud[]

Pod vodou vytvářejí bloky magmatu sloupce bublin, které táhnou dolů předměty (včetně položených člunů, jež proud zničí), hráče a stvoření.

Vplutím do proudu se hráč může nadechnout.

Statistiky[]

ID[]

Blok magmatu/ID

Historie[]

Java Edice
1.104. dubna 2016Jeb zveřejňuje ukázkový screenshot nového netherového bloku a varuje před stoupáním na něj.
16w20aJsou přidány bloky magmatu.
1.1217w06aBloky magmatu teď po vzoru netheritu hoří neustále.
1.1317w47aID je změněno z magma na magma_block.
Před updatem s názvem The Flattening, kdy se ID změnily z číselných na slovní, bylo ID tohoto bloku 213.
18w07aBloky magmatu odteď pod vodou vytvářejí sloupce bublin a ta se již nad nimi nevypaří.
18w08aBloky magmatu se odteď přírodně objevují v oceánských příkopech tvoříce sloupce bublin.
18w09aBloky magmatu se odteď přírodně objevují v podmořských zříceninách.
Kapesní Edice
1.1.3alpha 1.1.3.0Jsou přidány bloky magmatu.
Bedrock Edice
1.4.0beta 1.2.14.2Bloky magmatu se odteď přírodně objevují v oceánských příkopech.
beta 1.2.20.1Bloky magmatu se odteď přírodně objevují v podmořských zříceninách.
Bloky magmatu se odteď přírodně objevují v podmořských jeskyních na hladinách lávových jezer.
1.5.0beta 1.5.0.4Bloky magmatu odteď pod vodou vytvářejí sloupce bublin.
Konzolová Edice
TU43CU331.36Patch 13Jsou přidány bloky magmatu.
TU691.76Patch 38Bloky magmatu se odteď přírodně objevují v oceánských příkopech.
Bloky magmatu se odteď přírodně objevují v podmořských zříceninách.
Bloky magmatu odteď pod vodou vytvářejí sloupce bublin.
New Nintendo 3DS Edice
1.9.19Jsou přidány bloky magmatu.

Galerie[]


Advertisement