Minecraft Wiki
Advertisement
Biomes Example

Velmi starý obrázek biomů v průběhu dokončování, můžete jasně vidět že barva trávy v biomu nebyla v tomto bodě zavedena. "Napravo od hráče je tajga (převážně za oceánem), nalevo je buď les, nebo háj, nepamatuji se. V dálce je pravděpodobně tundra." -Notch

Jsou biomy klimaticky a geograficky definovány jako obdobné klimatické podmínky na Zemi, jako třeba společenství rostlin, zvířat, a půdních organismů, a jsou často přirovnávány k ekosystémům.

V Minecraftu, od halloweenského updatu, toto znamená rozdílná území s odlišnou výškou, teplotou, vlhkostí vzduchu a jinými barvami listů.

Před halloweenským updatem měla vygenerovaná mapa buď sněžný, nebo travnatý biom. Ale po updatu, každý svět obsahoval všechny druhy biomů logicky uspořádané podle grafu biomů.

Typy biomů[]

Typy biomů mohou být snadno k rozpoznání díky rozdílům v barvách trávy a listů v souvislosti s druhy bloků, jako kaktusy v pouštích a borovice v tajze. Jsou "náhodně" rozmístěny podle seedu.

V Minecraft 1.1 je devět biomů.

Les[]

1.8 Biomes MixedForest

Lesní biom, je biom se spoustou dubů a bříz. Po použití příkazu /weather rain začne pršet, tak jako ve většině biomů. Mají poměrně rovný terén.

Poušť[]

Large Desert Biome

Pustá krajina tvořená převážně pískem, velkými dunami, mrtvými keři a kaktusy. V tomto biomu neprší. Někdy lze najít cukrovou třtinu vedle jezírek vody. Bylo řečeno (avšak nikdy prokázáno), že na poušti se někteří nepřátelští mobové jako zombie nebo kostlivci spawnují častěji než v jiných biomech. NPC vesničané se spawnují běžně a pouštní oázy se v tomto biomu nacházejí výjimečně.

Nížina[]

1.8 Biomes Grassland

Relativně plochá krajina místy s nízkými kopci a velkým množstvím vysoké trávy (více než jakémkoli jiném druhu biomu). Občasně jsou k nalezení i stromy, avšak více najednou ve skupinách. Také se tu dají často najít rokle a jámy vyplněné vodou. NPC vesničané se v tomto biomu vyskytují normálně. V tomto biomu se vyskytují koně. Variantou tohoto biomu jsou slunečnicové louky.

Bažiny[]

1.9Swamp

Rovný biom obsahující zvláštní duby často pokryté révou, a hodně míst výskytu jílu, písku a hlíny. Voda, tráva, listy, réva a vůbec celý biom jsou výrazně tmavší. Na vodě se nacházejí plovoucí listy leknínu. Houby a cukrová třtina jsou v tomto biomu obvyklé, a v tomto biomu mohou stromy někdy vyrůst ve vodě.A je zde noci velmi častý spawn Slizounů.

Od verze Beta 1.8 do verze Minecraft 1.0, kvůli velmi tmavé barvě vody a trávy v tomto biomu byl drastický rozdíl barev na rozhraní mezi bažinou a jiným biomem. Od verze 1.1 byl přechod udělán méně výrazným.

Tundra[]

TundraBiome

Skoro plochý biom pokrytý sněhem. V tomto biomu neprší, ale sněží. Jezera a řeky zamrzají a stromy jsou vzácné. Formují se kopce, ale jsou spíše jako hory. V tomto biomu roste i cukrová třtina, ale rychle sama vyskakuje ze země když se načítají chunky, protože voda vedle třtiny zamrzá. Tundra je často výrazně větší a vzácnější než jiné biomy. Před nedávnem byly duby v tundře změněny na borovice.

Tajga[]

Taiga

Krajina s velkým množstvím borovic/smrků a mdlé šedo-modré trávy. Také vlci jsou tu k nalezení častěji než v jiných biomech. Od verze Beta 1.8 je větší pravděpodobnost, že se hráč spawne v jednom z těchto biomů. Sněžení se v tomto biomu vyskytuje po verzi Minecraft 1.1.

Hory[]

1.8 Biomes Mountain

Krajina s vysokými horami, mdlou šedo-modrou trávou a několika málo duby, přidaná v 1.8 Adventure Updatu. Před tímto updatem byly hory k nalezení všude, ale teď jsou mimo tento biom velmi neobvyklé. Srázy, vrcholy, údolí, vodopády, působivé převisy a mnoho dalších struktur se formuje právě v tomto biomu a vytváří tak spoustu překrásných výhledů, kterými se mohou hráči kochat. Značným riskem je tu padání, protože je tu mnoho skalních říms a náhlých poklesů terénu, často špatně viditelných, a poklesy terénu mohou být tak velké, že mohou způsobit vážné nebo i smrtelné zranění. V tomto biomu lze nalézt i více podzemních jeskynních systémů než v jiných biomech. Jen v tomto biomu se vyskytuje smaragd

Oceán[]

Ocean

Velmi rozsáhlý, otevřený prostor složený výhradně z vody, s podvodními reliéfy jako malé hory a roviny a na dně je obvykle písek a jíl. Oceány mohou být často i 30 bloků hluboké a občasně lze najít i malý ostrov jako malou verzi jiných druhů biomů. Vstupy do podzemních roklí se dají najít na dně oceánu, stejně jako opuštěné doly (jejichž horní části jsou převážně zaplavené kvůli blízkosti oceánu). Oceány mohou být přes 25 000 bloků široké.

Houbový biom[]

Mushroom Island Biome

Tento výjimečný a nesmírně vzácný biom se skládá z ploché krajiny a vysokých kopců, má podhoubí místo trávy a většinou se vyskytuje jako ostrov daleko od mapy spawnu. Je to jediný biom a kde houby mohou růst na slunečním světle. Vyskytují se zde obří houby.

Jiní mobové než houbokrávy (včetně nepřátelských mobů v noci) se zde nemohou spawnovat. To zahrnuje i jeskyně, opuštěné doly, atd.... pod houbovými biomy je prozkoumávání relativně bezpečné. Nicméně, opatrnost je při prozkoumávání na místě, protože někdy mohou ostatní biomy zasahovat do houbového a spawnery monster by mohly být stále aktivní.

V rozporu s populárním názorem, v tomto biomu mohou růst stromy, ale ne vedle podhoubí, které se rozroste na hlínu a nedovolí sazenici vyrůst. Hráč může vytvořit místo bez podhoubí například pomocí dlažebního kamene a nechat strom vyrůst v prostředku na čerstvě položené hlíně. Hráč také může položit sazenici na podhoubí a nechat strom vyrůst pomocí kostní moučky. Jinak je to dobré pro vytváření zásob dřeva (a sazenic) před osídlením.

Od verze 1.1.0 hráčem vytvořené stavby nepodléhají pravidlu "žádné spawnování mobů"; na všech místech v tomto biomu se nespawnují nepřátelští ani pasivní mobové, jen na místech vytvořených hráčem.

Džungle[]

JebJungle

Biom přidaný ve snapshotu 12w03a. Skládá se z vysokých, dva bloky širokých stromů spolu se spoustou menších stromů. Tyto stromy se v minecraftu označují jako sekvoje, což je kuriózní jelikož ve skutečnosti rostou sekvoje v mírném pásmu, nikoliv v džungli. Krajina je svěže zelená a vcelku kopcovitá, se spoustou malých jezírek vody. Díky těmto kopcům, je u stromů možné dosáhnout výškového limitu (opraveno ve snapshotu 12w06a). V džungli se vyskytuje kapradí. Džungle se budou generovat jen ve světech vytvořených při používání nebo po snapshotu 12w03a. Listové "keře" pokrývají většinu plochy země. Zároveň je tu velké množství vinné révy, po které se dá lézt (pokud je zezadu přímo připevněna na blok), a tak hráči dovoluje dosáhnout v džungli snáze větších výšek.

Ve snapshotu 12w04a byli přidáni oceloti a mohou se spawnovat pouze v džunglích. Bylo naznačeno, že slimáci se v džungli budou spawnovat i na povrchu.

Biomy, které jsou v Minecraftu od verze 1.6[]

Ice Plains Spikes

Ledové hroty

Za špatný překlad se omlouvám.

Hroty v ledových planinách

Biom podobný tundře, kde se ve velice vysokých stožárech vyskytuje ztlačený led. Vlastnosti tohoto biomu se podobají tundře.

Tajga bez sněhu

Biom, kde rostou smrky a kapradí. Narozdíl od klasické tajgy zde není sníh, ale stejně jako tam, se zde vyskytují hojně vlci.

Mega tajga

Biom, kde rostou obrovské sekvoje široké dva bloky a nesmírně vysoké a kapradí. Půdu netvoří hlína, ale podzol a vyskytují se zde kameny porostlé mechem.

Připravované biomy[]

Biomy, které budou v další verzi Minecraftu.

Technické Biomy[]

Technické biomy se nacházejí podél nebo uvnitř jejich větších protějšků. Nejsou pokládány za "opravdové" biomy, ale spíše specifickou částí terénu. Nicméně tyto technické biomy jsou důležité ve světě Minecraftu, zejména protože dělají krajinu a vodu více realistickou.

Je 7 známých technických biomů.

Řeky[]

Biom skládající se z bloků vody formované do zákrut stejně jako opravdové řeky. Řeky se prořezávají terénem nebo oddělují hlavní biomy. Pokoušejí se na jedné straně spojit s oceánem, ale někdy někdy se obtáčejí kolem stejného oceánu. Nemají žádný tok. Řeky jsou také známé jako spolehlivý zdroj jílu. Ačkoli jsou to technické biomy, v kódech jsou zmiňovány jako biomy.

Pláže[]

Beach

Jsou generovány na jakémkoli pobřeží vody a jsou tvořené pískem. Pláže prostupují krajinou, odstraňují původní bloky a nahrazují je bloky písku.

Pro historii pláží se podívejte na hlavní stránku o plážích.

Houbový břeh[]

Mushroom Island Shore

Houbové břehy představují ploché pobřežní prostranství v houbovém biomu.

Ledový oceán[]

Frozen Ocean

Je k nalezení poblíž sněžných biomů. Tvoří se na povrchu vodní hladiny.

Horská hrana[]

Mountain Edge

Jedná se o hranici mezi horskými a ostatními biomy.

Kopce[]

Forest Hills Biome
Desert Hills

Kopce se generují v určitých biomech: v lesích, tajze, pouštích, džunglích a tundře. V tundře se kopce tvoří namísto hor.

Pánev[]

Pánve jsou převážně tvořeny hladkým kamenem, ale i jinými bloky, jako například místa vyplněná hlínou. Podle geologů pochází ze zvýšené eroze v nestabilních tektonických oblastech. Mezi lidmi koluje velký omyl, že pánve jsou chyby v generování světa, nicméně je to zamýšlený prvek.

Historie[]

Biomy byly přidány ve verzi Alpha 1.2.0, také známé jako Halloween Update. Ve verzi Beta 1.8 byla u biomů provedena celková "údržba", byly odstraněny některé biomy a ostatní byly nahrazeny devíti biomy složenými z částí - některé ze starých biomů, některé z nových.

Obtížnost[]

Může být těžké hrát a sbírat potřebné suroviny když začnete uprostřed biomu bez stromů, jako třeba v poušti, v tundře, a zvlášťě v oceánu.

Už bylo zaznamenáno několik případů kdy se hráči ocitli na malém ostrůvku uprostřed obrovského oceánu kde široko daleko nebyly žádné stromy. Vypadá to, že tyto pouští ostrůvky se generují v oceánském biomu, kde se nemohou spawnovat zvířata (ve vodě); někdy nejsou na ostrově ani žádné stromy, takže hráči nezbývá nic jiného než smazat svět a založit si nový, doplavat k daleké pevnině, nebo hledat ve vodě vstup do opuštěných dolů kde mohou sehnat dřevo. Samozřejmě toto není problém když hráč používá kreativní mod.

Galerie[]

Zhlédněte také[]

Reference[]


Environment

Advertisement