Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki

Vaření lektvarů (nejúčinnější recepty, neobsahuje vrhací lektvary).

Vaření je proces vytváření lektvarů, vrhacích lektvarů a doznívajících lektvarů přidáním různých ingrediencí do lahviček s vodou ve varném stojanu.

Vaření lektvarů[]

Položením jedné, nebo více lahviček do spodních tří slotů rozhraní varného stojanu, ingredience do horního slotu a ohnivý prach do slotu na palivo, můžete vydestilovat ingredienci do každé lahvičky a vařit lektvary, které mohou být použity pro udělení efektu hráči.

Každý lektvar začíná lahvičkou s vodou, která se naplní ve vodě. S použitím ohnivého prachu, další krok je přidání hlavní ingredience pro vytvoření základního lektvaru, který je obvykle bradavičník, vytvoří nepříjemný lektvar a nemá žádné účinky. Přidáním druhé ingredience do základního lektvaru stejným způsobem můžete vytvořit lektvar s fungujícím efektem. Třetí ingredience může být použita pro zvýšení intenzity efektu, nebo pro prodloužení trvání, nebo pro vytvoření škodlivého efektu. Střelný prach může být přidán kdykoliv pro vytvoření vrhacího lektvaru, který může být vyhozen (nebo vystřelen dávkovačem), rozptýlí efekt v rádiusu. Dračí dech může být přidán na vrhací lektvar, aby se změnil na doznívající lektvar, který rozptyluje efekt do bubliny. Každý krok vaření trvá 20 vteřin.

Každý ohnivý prach použit jako palivo poskytuje 20 bodů paliva. Začátek vaření ingredience stojí 1 bod paliva, tento bod není vrácen, když je vaření přerušeno odstraněním ingredience.

Video[]

Poznámka: Video je zastaralé, neukazuje lektvary neviditelnosti, skákání, vidění ve tmě, dýchání pod vodou, nebo jejich ingredience. Take varný stojan nyní vyžaduje ohnivý prach.

Vybavení na vaření[]

Jméno Ikona Použití
Varný stojan
Použit pro přidání ingrediencí do lahviček s vodou.
Kotel
Do každého se vejde kbelík s vodou (po položení).
Naplní 3 lahvičky vodou.
Ohnivý prach
Palivo pro varný stojan.
Lahvička s vodou
Použita pro skladování všech druhů efektů.
Lahvička s vodou
Základ pro všechny lektvary.
Vyrobena naplněním prázdné lahvičky vodou.

Ingredience[]

Základní ingredience[]

Základní ingredience jsou startovní bod všech lektvarů. Bradavičník je hlavní ingredience přidaná do lahviček s vodou v tuto fázi, je vyžadována pro vytvoření většiny lektvarů. Kvašené pavoučí oko umožňuje vytvořit lektvar slabosti. Všechny ostatní základní ingredience nepovolují vytváření ničeho užitečného.
Jméno Ikona Po přidání vytváří
Bradavičník
Nepříjemný lektvar
Světlitový prášek
Silný lektvar
Rudit
Světský lektvar
(prodloužený)
Kvašené pavoučí oko
Lektvar slabosti

Sekundární ingredience[]

Sekundární ingredience vytvoří lektvar s konkrétním efektem, ale nemění dobu trvání, ani intenzitu. Když jsou přidány přímo do lahvičky s vodou, všechny tyto ingredience vytvoťí světský lektvar (s výjimkou zlaté mrkve, která nemůže být přidána do lahvičky s vodou, aby vytvořila lektvar).

Jméno Ikona Efekt Efekt při poškození
Cukr
Rychlost Zpomalení
Tlapka králíka
Skákání
Zářící meloun
Uzdravení Ublížení
Pavoučí oko
Otrava
Čtverzubec
Dýchání pod vodou Žádný
Lávová pěna
Ohnivzdornost
Zlatá mrkev
Vidění ve tmě Neviditelnost
Ohnivý prach
Síla Oslabení
Ďasova slza
Regenerace

Modifikátory[]

Modifikátory mění vlastnosti lektvarů. "Delší doba trvání" a "silnější" verze lektvarů mohou být navždy změnitelné.

Jméno Ikona Po použití
Rudit
Zdelšuje dobu trvání
Světlitový prášek
Zvětšuje úroveň
Střelný prach
Mění na vrhací
Dračí dech
Mění v doznívající
Kvašené pavoučí oko

Poškozuje efekt (viz níže)

Poškozující efekt: Kvašené pavoučí oči budou měnit základní efekt lektvaru, často převracující jej, nebo vytvářejí negativní efekt.

 • "poškozený" lektvar většinou dělá opačný efekt od originálního.
 • Lektvary neviditelnosti se považují za "poškozenou" verzi od Lektvaru vidění ve tmě. Narozdíl od vidění na maximální jas se změníte na neviditelného.

Lektvary[]

Hlavní[]

Všechny hlavní lektvary jsou vytvořeny vařením jediné ingredience s lahvičkou s vodou. Všechny lektvary se mohou zkombinovat se střelným prachem pro vytvoření vrhacího lektvaru.

Lektvar Základ Činidlo Efekt Předchůdce


Nepříjemný lektvar


Lahvička s vodou


Bradavičník
Žádný Lektvar Uzdravení
Lektvar Ohnivzdornosti
Lektvar Otravy
Lektvar Regenerace
Lektvar Síly
Lektvar Rychlosti
Lektvar Vidění ve tmě
Lektvar Dýchání pod vodou
Lektvar Skákání


Světský lektvar


Lahvička s vodou
Žádný Žádný


Silný lektvar


Lahvička s vodou


Světlitový prášek
Žádný Žádný


Lektvar Oslabení


Lahvička s vodou


Zkvašené pavoučí oko
Snižuje útok o 4Heart.svgHeart.svg poškození. Lektvar Oslabení
(prodloužený)

Sekundární[]

Sekundární lektvary jsou vytvořeny vařením ingredience s hlavním lektvarem a mohou být kombinovány se střelným prachem pro vytvoření jejich vrhacích verzí.

Pozitivní[]

Lektvar Základ Činidlo Efekt Doba trvání
(minuty)


Lektvar Uzdravení


Nepříjemný lektvar


Blýskající se kousek melounu
Obnovuje Heart.svgHeart.svg za lektvar. Instantní


Lektvar Ohnivzdornosti


Nepříjemný lektvar


Lávová pěna
Dává imunitu proti zranění z ohně, lávy a útoku Ohniváka.
3:00


Lektvar Regenerace


Nepříjemný lektvar


Ďasova slza
Obnovuje zdraví přesčas přibližně Heart.svg každých 2.4 sekund.[note 1]
0:45


Lektvar síly


Nepříjemný lektvar


Ohnivý prach
Zvětšuje poškození udělené útoky na blízko o 3Heart.svgHalf Heart.svg.
3:00


Lektvar Rychlosti


Nepříjemný lektvar|

Nepříjemný lektvar


Cukr
Zvětšuje rychlost pohybu hráče, rychlost běhu, a délku skoků o přibližně 20%.


Lektvar vidění ve tmě


Nepříjemný lektvar


Zlatá mrkev
Zobrazí vše na maximální úrovni jasu, i pod vodou.
3:00


Lektvar dýchání pod vodou


Nepříjemný lektvar


Čtverzubec
Nevyčerpává se vzduch, když jste pod vodou.
3:00


Lektvar Skákání


Nepříjemný lektvar


Králičí pacička
Umožňuje hráči vyskočit o ½ bloku výše.
3:00

Negativní[]

Lektvar Základ Činidlo Efekt Doba trvání
(minuty)


Lektvar Otravy


Nepříjemný lektvar


Pavoučí oko
Otráví hráče na určitý čas, snižuje zdraví do Half Heart.svg nejméně, s rychlostí přibližně Half Heart.svg každých 1.5 vteřin.
0:45


Lektvar Oslabení
(prodloužený)


Lketvar Oslabení


Rudit
Snižuje zranění útoků z blízka o 4Heart.svgHeart.svg.
4:00

Terciární[]

Terciární lektvary jsou vytvořeny vařením ingredience v sekundárním lektvaru, nebo jiném terciárním lektvaru a může být kombinován se střelným prachem pro vytvoření jejich vrhací verze.

Pozitivní[]

Lektvar Základ Činidlo Efekt Doba trvání
(minuty)


Lektvar Ohnivzdornosti
(prodloužený)


Lektvar Ohnivzdornosti


Rudit
Dává imunitu proti poškození z ohně, lávy, a útokům Ohniváka.
8:00


Lektvar Uzdraveni II


Lektvar Uzdravení


Světlitový prášek
Obnovuje Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg za lektvar. Instantní


Lektvar Regenerace
(prodloužený)


Lektvar Regenerace


Rudit
Přesčas obnovuje zdraví o přibližně Heart.svg každých 2.4 vteřin.[note 1]
1:30


Lektvar Regenerace II


Lektvar Regenerace


Světlitový prášek
Přesčas obnovuje zdraví o přibližně Heart.svg každých 1.2 vteřin.[note 1]
0:21


Lektvar Síly
(prodloužený)


Lektvar Síly


Rudit
Zvětšuje poškození způsobené útoky na blízko o 3Heart.svgHalf Heart.svg.
8:00


Lektvar Síly II


Lektvar Síly


Světlitový prášek
Zvětšuje poškození způsobené útoky na blízko o 6Heart.svgHeart.svgHeart.svg.
1:30


Lektvar Svižnosti
(prodloužený)


Lektvar Svižnosti


Rudit
skok z běhu = 4 bloky (když skáčete z okraje), skok z běhu s lektvarem = 5 bloků
8:00


Lektvar Svižnosti II


Lektvar Svižnosti


Světlitový prášek
skok z běhu = 4 bloky (když skáčete z okraje), skok z běhu s lektvarem = 6 bloků
1:30


Lektvar Vidění ve tmě
(prodloužený)


Lektvar Vidění ve tmě


Rudit
Zobrazí vše s maximálním jasem i pod vodou.
8:00


Lektvar Neviditelnosti


Lektvar Vidění ve tmě


Zkvašené pavoučí oko
Zneviditelní hráče. Brnění, předměty v ruce jsou vidět.
3:00


Lektvar Neviditelnosti
(prodloužený)


Lektvar Vidění ve tmě
(prodloužený)


Zkvašené pavoučí oko
Zneviditelní hráče. Brnění, předměty v ruce jsou vidět.
8:00


Lektvar Neviditelnosti
(prodloužený)


Lektvar Neviditelnosti


Rudit
Zneviditelní hráče. Brnění, předměty v ruce jsou vidět.
8:00


Lektvar Dýchání pod vodou
(prodloužený)


Lektvar Dýchání pod vodou


Rudit
Nevyčerpává se vzduch, když je hráč pod vodou.
8:00


Lektvar Skákání II


Lektvar Skákání


Světlitový prášek
Hráč skáče o 1 ½ bloku výše.
1:30


Lektvar Skákání
(prodloužený)


Lektvar Skákání nebo Lektvar Skákání II


Rudit
Hráč skáče o 1/2 bloku výše.
8:00

Negativní[]

Lektvar Základ Činidlo Efekt Doba trvání
(minuty


Lektvar Ublížení


Lektvar Uzdravení
nebo


Lektvar Otravy (základní nebo prodloužený)


Zkvašené pavoučí oko
Způsobuje Heart.svgHeart.svgHeart.svg poškození. Instantní


Lektvar Ublížení II


Lektvar Uzdravení II
nebo


Lektvar Otravy II


Zkvašené pavoučí oko
Způsobuje Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg poškození. Instantní


Lektvar Ublížení II


Lektvar Ublížení


Světlitový prášek
Způsobuje Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg poškození. Instantní


Lektvar Otravy
(prodloužený)


Lektvar Otravy


Rudit
Otráví hráče na určitý čas,
snižuje zdraví do minimálně Half Heart.svg, rychlostí přibližně Half Heart.svg každých 1.5 vteřin.

1:30


Lektvar Otravy II


Lektvar Otravy


Světlitový prášek
Otráví hráče na určitý čas,
snižuje zdraví do minimálně Half Heart.svg, rychlostí přibližně Heart.svg každých 1.5 vteřin.

0:21


Lektvar Zpomalení


Lektvar Svižnosti
nebo


Lektvar Skákání


Zkvašené pavoučí oko
Hráčův pohyb je zpomalen na určitý čas.
1:30


Lektvar Zpomalení
(prodloužený)


Lektvar Zpomalení


Rudit
Hráčův pohyb je zpomalen na určitý čas.
3:00


Lektvar Zpomalení
(prodloužený)


Lektvar Svižnosti
(prodloužený)
nebo


Lektvar Skákání (prodloužený)


Zkvašené pavoučí oko
Hráčův pohyb je zpomalen na určitý čas.
3:00

Recepty[]

Uvedené jsou nejúčinnější pro vaření každého lektvaru. Když mají být 2 ingredience vařeny v jakémkoli pořadí relativně vůči sobě, jsou odděleny dvojitou šipkou (↔).

Oslabení

Fermented Spider Eye
Oslabení prodloužený

Fermented Spider Eye

Redstone
Síla

Nether Wart

Blaze Powder
Síla prodloužený

Nether Wart

Blaze Powder

Redstone
Síla II

Nether Wart

Blaze Powder

Glowstone Dust
Regenerace

Nether Wart

Ghast Tear
Regenerace prodloužený

Nether Wart

Ghast Tear

Redstone
Regenerace II

Nether Wart

Ghast Tear

Glowstone Dust
Svižnost

Nether Wart

Sugar
Svižnost prodloužený

Nether Wart

Sugar

Redstone
Svižnost II

Nether Wart

Sugar

Glowstone Dust
Zpomalení

Nether Wart

Sugar

Fermented Spider Eye

Nether Wart

Rabbit's Foot

Fermented Spider Eye
Zpomalení prodloužený

Nether Wart

Sugar

Fermented Spider Eye

Redstone

Nether Wart

Rabbit's Foot

Fermented Spider Eye

Redstone
Uzdravení

Nether Wart

Glistering Melon
Uzdravení II

Nether Wart

Glistering Melon

Glowstone Dust
Ublížení

Nether Wart

Glistering Melon

Fermented Spider Eye

Nether Wart

Spider Eye

Fermented Spider Eye
Ublížení II

Nether Wart

Glistering Melon

Fermented Spider Eye

Glowstone Dust

Nether Wart

Spider Eye

Fermented Spider Eye

Glowstone Dust
Otrava

Nether Wart

Spider Eye
Otrava prodloužený

Nether Wart

Spider Eye

Redstone
Otrava II

Nether Wart

Spider Eye

Glowstone Dust
Ohnivzdornost

Nether Wart

Magma Cream
Fire Resistance Ext

Nether Wart

Magma Cream

Redstone
Vidění ve tmě

Nether Wart

Golden Carrot
Vidění ve tmě prodloužený

Nether Wart

Golden Carrot

Redstone
Neviditelnost

Nether Wart

Golden Carrot

Fermented Spider Eye
Neviditelnost prodloužený

Nether Wart

Golden Carrot

Fermented Spider Eye

Redstone
Dýchání pod vodou

Nether Wart

Pufferfish
Dýchání pod vodou prodloužený

Nether Wart

Pufferfish

Redstone
Skákání

Nether Wart

Rabbit's Foot
Skákání II

Nether Wart

Rabbit's Foot

Glowstone Dust
Skákání prodloužený

Nether Wart

Rabbit's Foot

Redstone

Lektvary, které nelze uvařit[]

Lektvar Štestí a Wither lektvar nemůže být uvařen, a může být získán jen příkazy jako /give @p minecraft:potion 1 0 {Potion:luck}, nebo přes kreativní herní režim.

Historie[]

Vaření lektvarú v kotlech (1.9 pre2).

vydání
?Systém vaření byl původně navržen jako procedurální, to znamená, že recepty by byly odlišné, pokaždé, když se vygeneroval nový svět.[1]
1.0.0Beta 1.9-pre2Zpočátku se vařily lektvary v kotli , ačkoli kotli nebylo přiděleno ID bloku, vykreslování lektvarů bylo nedosažitelné kromě přes modding the cauldron aby byl obdržitelný. Když byl kotel získán, lektvary mohly být uvařeny přidáním vody do hrnce a přidáním určitých ingrediencí. Správně zkombinované ingredience přidaly čistý efekt lektvaru, a špatné kombinace přidaly negativní efekty. Systém byl komplikovaný, postrádal GUI, a vytvářel duplikované lektvary (dva stejné lektvary, které mohly být vytvořeny různými způsoby), takže Notch s Jebem přišli s novou metodou vaření použitím varného stojanu.[2]
Beta 1.9-pre3A brewing GUI was added and most duplicate potions were removed (the total possible potions went down from 150 combinations to only 25 different potions in 31 combinations). Some status effects available in earlier 1.9 pre-releases as potions became inaccessible (e.g. Nausea, Blindness and Invisibility).
Beta 1.9-pre4Throwable splash potions introduced – brewed by placing gunpowder and any potion together in a brewing stand.
Glistering melon was added to be the ingredient for the Potion of Healing, until this point conferred by the ghast tear, which was itself changed to create the Potion of Regeneration instead.
Converted certain ingredients into base-secondary ingredients (the spider eye, glistering melon and blaze powder made Mundane Potion when brewed into a water bottle in addition to their previous functions), bringing the potion total to 28 different potions in 35 combinations.
1.112w01aThe time to brew potions was decreased to 20 seconds.
1.4.212w34aBrewing recipes for Potions of Night Vision and Invisibility added: Potion of Night Vision is brewed by adding a golden carrot to an Awkward Potion. Potion of Invisibility is brewed by adding a fermented spider eye to a Potion of Night Vision.
1.513w01aHoppers added, which can place and take items in and out from brewing stands.
1.7.213w36aPotions of Water Breathing added; they can be brewed by adding a pufferfish to an Awkward Potion.
1.814w27aAdded Potion of Leaping; it is brewed by adding a rabbit's foot to an Awkward Potion.
1.8.11.8.1-pre1The potion of leaping can now be extended using redstone.
1.915w31aGlowstone and redstone can no longer be added to extended potions, and redstone can no longer be added to tier-II potions.
Potions of Weakness can no longer be made using a thick potion, mundane potion, awkward potion, potion of Regeneration, or potion of Strength.
Potions of Slowness can no longer be made using a potion of Fire Resistance.
Potions of Harming can no longer be made using a potion of Water Breathing.
Removed reverted potions, see removed features for more information on them.
Splash potions can now be created from all potions, including water bottles.
15w33aAdded lingering potions.
15w42aBlaze powder is now required as fuel for brewing.
15w43aBlaze powder as fuel reduced from 30 points to 20.
Pocket Edition Alpha
0.12.1build 1Added potions and brewing.
Kapesní Edice
1.0build 1Added lingering potions.
Konzolová Edice
TU7CU11.0Patch 1Added potions and brewing.
TU141.04Added Night Vision and Invisibility Potions.
TU46CU361.38Patch 15Added lingering potions.
Blaze powder is now required as fuel for brewing.

Potion type history[]

Based on information found in minecraft.jar/lang/en_US.lang, the current potion types are listed below:

 • Potion of Swiftness
 • Potion of Slowness
 • Potion of Strength
 • Potion of Weakness
 • Potion of Healing
 • Potion of Harming
 • Potion of Regeneration
 • Potion of Fire Resistance
 • Potion of Water Breathing
 • Potion of Poison
 • Potion of Night Vision
 • Potion of Invisibility
 • Potion of Leaping

Due to changes in the brewing system, the following potions are currently not accessible:

 • Potion of Haste
 • Potion of Dullness
 • Potion of Nausea
 • Potion of Blindness
 • Potion of Hunger
 • Potion of Decay
 • Potion of Resistance

Some potions also do not have a real name in minecraft (i.e. Potion of potion.healthBoost.postFix) and are currently not accessible

 • Potion of potion.healthBoost.postFix
 • Potion of potion.absorption.postFix
 • Potion of potion.saturation.postFix

Trivia[]

Splash potion brewed using gunpowder.

 • As long as at least one of the three bottom spaces is filled, the brewing will continue, and additional bottles of water or potion can be added. However, if the ingredient is removed, or the bottom 3 slots are emptied at any time during the process, the process will stop and nothing will have been brewed.
 • The three potions do not necessarily have to be the same.
 • Upgrading effect of potion that has no time parameter (i.e. Instant Health, Harming) with glowstone dust has no downsides.
 • Upgrading a potion that has no level II effect (i.e. Fire Resistance, Slowness, Weakness) with redstone has no downsides.
 • Although Jeb said that in the 1.9 pre-release 3 there were 161 possible different potion combinations with 2,653 in the future, in the actual third pre-release only 22 different potions could be made without the use of external programs. Of those, 19 potions had one of 8 different effects.
 • There are many Potions that were left behind from 1.9 pre-releases that fill up different metadatas that otherwise cannot be brewed or obtained without a SMP server command or inventory editor. These potions include but are not limited to: Bungling Potion, Buttering Potion, Debonair Potion, Refined Potion.
 • More water can be taken to the Nether in one trip by filling water buckets, carrying a stack of glass bottles, and using a cauldron. This is because stackable glass bottles do not stack once they have been filled with water.
 • Undead mobs (zombies, skeletons, zombie pigmen, and Withers) are unaffected by splash potions of poison and regeneration, take damage from instant health splash potions, and gain health from instant damage.
 • Mixing Fermented Spider Eye with any base potion (including the ones that were left behind) will either result in a Potion of Weakness, a Potion of Invisibility, or a Potion of Slowness. The Potions of Slowness and Invisibility can only be brewed from the base potions that were left behind.
 • By modifying the item NBT using an editor or commands, it is possible to get a potion that cannot be upgraded into a splash potion.
 • Combining Night Vision and Water Breathing will give you the best visibility underwater.

Galerie[]

Viz také[]

Notes[]

 1. a b c Sčítá se s regenerací, když máte plný bar hladu.

References[]

Externí odkazy[]

cs:Kategorie:Lektvary

Advertisement