Minecraft Wiki
Advertisement
19w38a
19w38a.png
Edice

Java edice

Typ

Snapshot

Datum vydání

18. září, 2019

Snapshot pro

1.15

Stažení

Klient (.json)
Server

Obfuscation mapy

Klient
Server

19w38a je pátý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 18. září, 2019, ve kterém je upraveno především technické fungování hry.

Novinky[]

Formát příkazů[]

/data
 • Lze použít storage jako zdroj nebo cíl.
  • Každé úložiště je identifikováno odlišným ID.
  • Úložiště je transparentní mezi všemi dimenzemi.
  • Data v úložišti přetrvávají i po změně světa.
/execute
 • Přidán podpříkaz /execute if predicate
  • Vyhodnocuje vlastní predikáty definované v predicates, adresáři datapacku.
 • Přidán podpříkaz /execute store storage
  • Ukládá výsledky do úložiště příkazu /data.
/schedule
 • Přidán nový volitelný syntax /schedule ... [append|replace].
  • Defaultně replace.
 • Přidán nový syntax /schedule clear <id> používaný pro odstranění plánů.
 • Rozšířený /schedule umožňuje plánovat stejnou funkci vícekrát.
Volič entit
 • Nový parametr predicate umožňuje použití vlastních predikátů definovaných v predicates.
Tabulky kořistí
 • Predikáty tabulky kořistí mohou být nyní definovány v samostatných souborech a použity pro výběr entit a pro provádění příkazu když.
 • Přidán nový parametr location_check do podmínek.
  • offsetX, offsetY, offsetZ – volitelné odchylky od místa.
 • Přidána reference.
  • Zahrnuje podmínku definovanou v adresáři predikátů datapacku, vybraném s parametrem name.
 • Přidána podmínka time_check.
  • Kontroluje čas.
   • value – rozsah akceptovatelných hodnot.
   • period – pokud bude současná, bude čas modulo-děleno touto hodnotou.

Obecné[]

Tento článek, nebo jeho část potřebuje úpravy. Pomožte této stránce, pokud můžete. Diskuzí vyjádřete své návrhy.
Predicates
 • Added custom predicates.
  • The condition part of loot tables can now be defined as separate data pack resource in predicates directory.
Entity predicate
 • Now accepts player field, which checks player properties.
  • Fails when entity is not player.
  • Fields:
   • level – range of allowed player levels.
   • gamemode – same values as /gamemode command.
   • stats – list of statistics to match. Entry fields: type (like minecraft:custom), stat (like minecraft:sneak_time) and value (an integer range).
    • For example, {"stats":[{"type":"minecraft:used","stat":"minecraft:fishing_rod","value":{"min":2,"max":10}}]} will succeed if the player has used fishing rods a total of 2 through 10 times; more or less will fail.
   • recipes – map of recipe IDs. Boolean value tells if it should or should not be known to player.
   • advancements – map of advancement IDs. If value is a boolean, checks if advancement is done. If value is an object, checks completion of criterions.
 • Entity predicate now accepts team field, which matches team name.
Location predicate
 • Predicate now accepts block and fluid sub-predicate.
  • Fields:
   • block – exact block ID to match.
   • fluid – exact fluid ID to match.
   • tag – block/fluid ID to match.
   • nbt – matcher for block entity NBT (only for blocks).
   • state – map of name/value properties. Value can be integer, boolean or string or object with optional min and max properties.
 • Predicate now accepts the light sub-predicate.
  • Object has one integer range – light – that matches visible light (maximum value of sky-darkening and block light).

Změny[]

Bloky[]

Obecné
 • Obrys kolem bloků je nyní silnější.

Formát příkazů[]

/gamerule
 • Nastavením herního pravidla fireDamage na false zabrání poškození od bloků magmatu.
/kill
 • První parametr nyní odkazuje na @s pokud není nastaven argument target.

Obecné[]

Ladění
 • Počítání hodnoty načítání chunků se již nezobrazuje na druhém řádku.


Video[]

Video vytvořil slicedlime:

Advertisement