Minecraft Wiki
Advertisement

Toto je seznam vývojových verzí pro 1.15.

19w34a

19w34a je první snapshot pro verzi javy 1.15, vydaný 22. srpna, 2019, do hry přidává včely a předměty s nimi související, jako třeba včelí úl, lahvička medu a plástev medu.

Novinky

Bloky

Včelí hnízda
 • Vyskytují se v květinovém lese, nížině, dokonce na slunečnicová louce.
 • Poskytuje domov včelám.
 • Plní se medem.
  • Množství medu ve včelím hnízdě se zvyšuje poté, co včely nashromáždí nektar a vracejí se do svého hnízda.
  • Hráč může získat plástev medu a lahvičku medu z hnízda použitím nůžek nebo lahvičky.
  • Když hráč vybere med nebo hnízdo zničí, tak se včely začnou být na hráče nepřátelské.
   • Včely uvnitř hnízda nezačnou být nepřátelské, pokud je hnízdo sklizeno nástrojem s něžným dotekem.
   • Když je pod hnízdem umístěn táborák, tak se včely po sklizení medu nestanou nepřátelskými stvořeními.
 • Je to entita bloku, která nemůže být posunuta pístem.
Včelí úly
 • Vyrábí se z prken a 3 pláství medu.
 • Včely po vytěžení se nestanou nepřátelskými, ale na rozdíl od včelího hnízda není vyžadován nástroj s něžným dotekem.

Předměty

Lahvička medu
 • Obnoví 6 (🍗🍗🍗) a 9.6 saturace.
 • Dokáží se z ní vyrobit 3 kusy cukru.
 • Získatelná použitím a lahvičky na včelí hnízdo/včelí úl s honey_level na 5.
Plástve medu
 • Získatelná použitím nůžek na včelí hnízdo/včelí úl s honey_level na 5.
 • Vyrábí se z ní včelí úly.
Vajíčka s obludami

Stvoření

Včely
 • Mají 10 zdraví.
 • Žijí ve skupinách poblíž úlů a hnízd.
  • Pokud včela nemá hnízdo, bude putovat, dokud ho nenajde.
  • Mohou se skrývat uvnitř úlů.
   • V jednom hnízdě mohou být nejvýše 3 včely.
 • Při útoku všechny včely ze stejného úlu zaútočí na útočníka.
  • Totéž se stane, když je jejich úl/hnízdo zničeno.
   • Pokud umístíte táborák pod hnízdo, včely se stanou pasivními stvořeními.
  • Mají  Anger data tag, který je defaultně na nule.
   • Při útoku na včelu je tato značka nastavena na čas okolo 700 tiků.
  • Po útoku dají zasažené entitě otravu na dobu deseti sekund a zemřou za 50–60 sekund.
  • Když včely napadnou hráče, jejich oči zčervenají.
 • Lze je chovat pomocí jakéhokoli typu květiny, včetně witherovy růže.
  • Budou následovat každého hráče, který drží malou květinu.
   • Pokud hráč drží stále, včely kolem nich přistanou létat.
 • Vznáší se kolem květin a po nějaké době vstoupí do „opylovaného“ stavu. Při opylování se ze včel uvolní světle bílé částice. Včela bude mít také změněné textury tak, aby obsahovala tečky podobné barvě jako pylové částice.
  • Včely se pokouší opylovat zvadlé růže i přesto, že jim bude udělen účinek usychání.
  • Když opylují květiny, uslyšíte malý šum.
  • Po vstupu do „opylovaného“ stavu se vrátí do svého hnízda.
  • Opylená včela může urychlit růst plodin a keřů sladkých bobulí, které prochází.
  • Po dostatečném počtu včel vstoupí včelí hnízdo do opylovaného stavu, včelí hnízdo se naplní medem.
 • Po zabití včelím bodnutí se zobrazí posmrtná zpráva: "Hráč %1$s byl ubodán k smrti".

Hra

Částice
 • Nové částice: dripping_honeyfalling_honeyfalling_nectarlanding_honey.

Formát příkazů

Tabulka kořistí
 • Nová funkce:
  • copy_state – Zkopíruje stavové vlastnosti z dropped do BlockStateTag pro vyhozený předmět.
 • Nové parametry:
  • block – zdroj vlastností (blok ID).
  • properties – seznam názvů vlastností. Všechny se vztahují k bloku.

Obecné

Jazyky
Tagy
 • Přidány minecraft:bee_growables minecraft:beehives minecraft:crops minecraft:flowers minecraft:tall_flowers tagy bloků.
 • Přidány minecraft:flowers minecraft:tall_flowers tagy položek.
Textury
 • Přidány textury pro blok vosku a krystalický med.
  • To je v současné době jsou ve hře nedosažitelné.

Změny

Bloky

Dávkovače
Ruditové porovnávače
 • Nyní dokáže zjistit, kolik medu je uvnitř včelích úlů a včelích hnízd.
  • Výstupní síla je úměrná množství medu v úlu.

Obecné

Aktualizace knihovny her
 • Minecraft nyní požaduje OpenGL 2.0.

19w35a

19w35a je druhý snapshot pro verzi javy 1.15, vydaný 22. srpna 2019, který opravil mnoho chyb.

Změny

Bloky

Včelí úly
 • Nyní jsou hořlavé.
Včelí hnízda
 • Jsou více vzácná.
 • Nevyskytují se, pokud před přední stranou není vzduch.
 • Na stromech ze sazenic se již nevyskytují hnízda.
 • Nyní jsou hořlavá.

Předměty

Lahvičky medu
 • Po konzumaci odstraňují účinek otrava.

Stvoření

Včely
Železní golemové, magmaslizouni, oceloti, a slizouni
 • Nyní používají atribut generic.attackDamage .
Vesničané
 • Jouda nemá opasek s hodností.

Hra

Pokroky
 • Včely se započítávají do pokroku "Sériová výroba".
 • Lahvičky medu se započítávají do pokroku "Vyvážená strava".
Nemilosrdná hra
 • Po smrti v nemilosrdné hře jste vyzváni k návratu do hlavního menu.
Spaní

Obecné

Tabulka kořistí
 • Entity se přiřazují k blokům, ke kterým se nepřiřazovaly dříve.

19w36a

19w36a je třetí snapshot pro verzi 1.15 vydaný 4. září, 2019, který přidává mnoho novinek z Bedrock edice.

Novinky

Formát příkazů

Herní pravidla
 • doInsomnia
  • Určí, zda se přízrak může vyskytnout v noci.
 • doImmediateRespawn
  • Hráč se oživí ihned po smrti.
 • drowningDamage
  • Určí, zda hráč může být poškozen topením.
 • fallDamage
  • Určí, zda je hráči způsobováno poškození pádem.
 • fireDamage
  • Určí, zda je hráči způsobováno poškození hořením.

Obecné

Tagy
 • Přidán tag entit minecraft:beehive_inhabitors.

Změny

Bloky

Postele
 • Při pokusu spát ve dne je hráčův výchozí bod nastaven k poloze postele.
Včelí úly
Zvony
 • Zvoní při aktivaci ruditovým signálem.
Dávkovače
 • Rachejtle Vystřelené dávkovačem nyní putují směrem, kterým byly vystřeleny.
Mokré mořské houby
 • Nyní jsou vysušeny při umístění v Netheru.

Předměty

Lahvičky medu
 • Nyní obnovuje 2.4 bodů sytosti (dříve 9.6).

Stvoření

Včely
 • Nyní na ně působí očarování Hmyzákova záhuba.
 • Změněna textura včel s nektarem.

Obecné

Formát chunků
 • Informace biomů nyní ukládají i informace o ose Y, což umožňuje změnu biomu na základě výšky.
  • Biomy v tagu Level pro každý chunk nyní obsahuje 1024 celých čísel místo 256.

19w37a

19w37a je čtvrtý snapshot pro verzi 1.15 vydaný 11. září, 2019, který přidává mnoho novinek z Bedrock edice.

Změny

Bloky

Táboráky
Ornice
 • Bloky mohou být umístěny na ornici, dokonce může být ornice posunuta pístem bez toho, aby se z ní stala hlína.
Velké kapradiny
 • Nyní z nich lze získat semínka pšenice.

Předměty

Čluny
 • Po použití jako palivo vypálí jeden člun šest předmětů místo jednoho.

Stvoření

Výskyt

Obecné

Pokroky
 • Předmět v pokrocích nyní rozlišuje aktuální očarování od uschovaných očarování, třeba ta na očarované knize.
  • stored_enchantments se používá k porovnání uschovaných očarování.

19w38a

19w38a je pátý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 18. září, 2019, ve kterém je upraveno především technické fungování hry.

Novinky

Formát příkazů

/data
 • Lze použít storage jako zdroj nebo cíl.
  • Každé úložiště je identifikováno odlišným ID.
  • Úložiště je transparentní mezi všemi dimenzemi.
  • Data v úložišti přetrvávají i po změně světa.
/execute
 • Přidán podpříkaz /execute if predicate
  • Vyhodnocuje vlastní predikáty definované v predicates, adresáři datapacku.
 • Přidán podpříkaz /execute store storage
  • Ukládá výsledky do úložiště příkazu /data.
/schedule
 • Přidán nový volitelný syntax /schedule ... [append|replace].
  • Defaultně replace.
 • Přidán nový syntax /schedule clear <id> používaný pro odstranění plánů.
 • Rozšířený /schedule umožňuje plánovat stejnou funkci vícekrát.
Volič entit
 • Nový parametr predicate umožňuje použití vlastních predikátů definovaných v predicates.
Tabulky kořistí
 • Predikáty tabulky kořistí mohou být nyní definovány v samostatných souborech a použity pro výběr entit a pro provádění příkazu když.
 • Přidán nový parametr location_check do podmínek.
  • offsetX, offsetY, offsetZ – volitelné odchylky od místa.
 • Přidána reference.
  • Zahrnuje podmínku definovanou v adresáři predikátů datapacku, vybraném s parametrem name.
 • Přidána podmínka time_check.
  • Kontroluje čas.
   • value – rozsah akceptovatelných hodnot.
   • period – pokud bude současná, bude čas modulo-děleno touto hodnotou.

Obecné

Tento článek, nebo jeho část potřebuje úpravy. Pomožte této stránce, pokud můžete. Diskuzí vyjádřete své návrhy.
Predicates
 • Added custom predicates.
  • The condition part of loot tables can now be defined as separate data pack resource in predicates directory.
Entity predicate
 • Now accepts player field, which checks player properties.
  • Fails when entity is not player.
  • Fields:
   • level – range of allowed player levels.
   • gamemode – same values as /gamemode command.
   • stats – list of statistics to match. Entry fields: type (like minecraft:custom), stat (like minecraft:sneak_time) and value (an integer range).
    • For example, {"stats":[{"type":"minecraft:used","stat":"minecraft:fishing_rod","value":{"min":2,"max":10}}]} will succeed if the player has used fishing rods a total of 2 through 10 times; more or less will fail.
   • recipes – map of recipe IDs. Boolean value tells if it should or should not be known to player.
   • advancements – map of advancement IDs. If value is a boolean, checks if advancement is done. If value is an object, checks completion of criterions.
 • Entity predicate now accepts team field, which matches team name.
Location predicate
 • Predicate now accepts block and fluid sub-predicate.
  • Fields:
   • block – exact block ID to match.
   • fluid – exact fluid ID to match.
   • tag – block/fluid ID to match.
   • nbt – matcher for block entity NBT (only for blocks).
   • state – map of name/value properties. Value can be integer, boolean or string or object with optional min and max properties.
 • Predicate now accepts the light sub-predicate.
  • Object has one integer range – light – that matches visible light (maximum value of sky-darkening and block light).

Změny

Bloky

Obecné
 • Obrys kolem bloků je nyní silnější.

Formát příkazů

/gamerule
 • Nastavením herního pravidla fireDamage na false zabrání poškození od bloků magmatu.
/kill
 • První parametr nyní odkazuje na @s pokud není nastaven argument target.

Obecné

Ladění
 • Počítání hodnoty načítání chunků se již nezobrazuje na druhém řádku.

19w38b

19w38b je šestý snapshot pro verzi 1.15 vydaný 18. září, 2019, který opravil zásadní chybu z verze 19w38a.

19w39a

19w39a je sedmý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 27. září, 2019, který opravil mnoho chyb a bugů.

Změny

Bloky

Obecné
Železné dveře
Stonky melounů a dýňové stonky
 • Po rozbití opět vypadnou semínka.
Koleje
 • Nyní jsou nasměrovány dle postavení hráče.

Formát příkazů

Komponenty NBT textu
 • Přidána varianta textových komponentů pro ukládání NBT: {"nbt": <path>, "storage":"<resource id>"}.

Obecné

Model bloku
 • Osvětlení bloků v inventáři bylo zaměněno z temnoty napravo a temnoty na levé straně.
Textury
 • Změněna textura truhel.
 • Vzor praporu používá alphu namísto jasu.
 • Drak z Endu již nemá samostatnou texturu pro spodní část křídel.
 • Textura záblesku u očarovaných předmětů se nyní jeví jako ve hře.

19w40a

19w40a je osmý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 2. října, 2019, který odstraňuje chyby ve vykreslování.

Změny

Stvoření

Papoušci
 • Nyní můžou sedět na rameni hráče, i když hráč sedí na jiné entitě.

Obecné

Model bloků
 • Osvětlení bloků je vráceno do stavu před vydáním 19w39a.

19w41a

19w41a je devátý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 9. října, 2019. Přidává panorama, nové dva bloky, schopnost vypnout/zapnout běh a plížení, nový příkaz pro pozorování.

Novinky

Bloky

Bloky medu
 • Vyrábí se ze čtyř lahviček medu.
  • Lahvičky nejsou spotřebovány a zůstanou v inventáři.
 • Chůze je zpomalena a poškození po pádu je sníženo.
  • Efekt funguje také skrze neplné bloky, jako jsou koberce, poklopy a nášlapné desky.
 • Pokud je entita na bloku medu, který je posunut pístem, entita bude přesunuta společně s medovým blokem.
 • Entity dotýkající se bloku medu, budou pomalu klouzat.
 • Přistání na medový blok sníží poškození pádem.
  • Poškození je sníženo na 15: rovná se ceiling(výška pádu - 3) / 5), jinými slovy, 15 z 1 za každý blok, nepočítaje první tři.
 • Poté, co je blok medu posunut pístem, budou posunuty i nejbližší bloky.
  • Funguje stejně jako blok slizu.
 • Stvoření se vyhýbají chození po nich.
 • Neprovádí ruditový signál.
 • Včely budou občasně 'jíst' kousky bloku, pokud je umístěn poblíž úlu nebo hnízda.
Bloky medových pláství
 • Čistě dekorativní blok.
 • Vyrobitelný ze čtyř pláství.

Formát příkazů

/spectate
 • Syntax je /spectate [<target>] [<player>].
  • target – entita k pozorování.
   • Pokud chybí, hráč přestane pozorovat.
  • playerhráč, který bude pozorovat entitu.
   • Musí již pozorovat.
   • Pokud je vynechán, tak bude použit @s.
clickEvent
 • Přidána akce copy_to_clipboard.

Hra

Ovládání
 • Plížení a Běh mohou být přepnuty.
  • Povolí hráčs se plížit při otvírání jiných GUI.
  • Ovlivňuje i létání dolů v módu tvořivé hry.
Účinky
 • Okamžité zranění
  • Přidána ikonka.
 • Okamžité zdraví
  • Přidána ikonka.
 • Sytost
  • Přidána ikonka.

Změny

Bloky

Včelí úly
 • V angličtině byl název změněn z "Bee hive" na "Beehive"
  • ID bylo tudíž změněno z bee_hive na beehive.
Oloupané dřevo
 • Může být vyrobeno z oloupaných kmenů.

Předměty

Vajíčka s obludami
 • Vajíčko se včelou bylo změněno z na .

Stvoření

Obecné
 • Stvoření se více vyhýbají vstupu do vody.
Drak z Endu
 • Byla odstraněna černá tečka na průhledných částech textury křídla.
 • Odstraněna textura části spodního křídla v explodujícím drakovi.
Železní golemové
 • Nyní začíná praskat po ztrátě zdraví.
  • Vydá zvuk pokaždé, když praskne více.
   • Před tím, než golem zemře, jsou čtyři fáze, od neporušeného až po plně popraskaného.
 • Může být vyléčen pomocí železných ingotů.
  • Zvuk zazní pokaždé, kdy je golem vyléčen.
 • Jeden ingot vyléčí 25 × 12.5.
  • Oprava golema z jednoho života do plného zdraví vyžaduje čtyři železné ingoty.
Zombie vesničané
 • Zombie vesničané, kteří byli nakaženi, nyní nemohou zmizet.

Formát příkazů

/effect
 • Příkaz /effect clear doplní @s, pokud se první argument nevyplní.

Obecné

Herní nabídka
 • Změněno panorama titulní obrazovky na obrázek, který obsahuje nové funkce 1.15, jako jsou včely a včelí hnízda.
  • Protože se jednalo o aktualizaci díla, aktualizovalo se také panorama nabídek ve všech předchozích vývojových verzích 1.15.
 • Popisy pod tlačítky Vytvořit svět jsou nyní vyprávěny.
Tagy
 • Odebrán tag bloku dirt_like.

19w42a

19w42a je desátý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 16. října, 2019, který dělá bloky slizu a medu navzájem nelepivé.

Novinky

Obecné

Tagy

Změny

Bloky

Dávkovače
 • Nyní vyhazuje lahvičky, pokud nesměřuje přímo na blok vody.
 • Ohnivá koule mohou zapálit táboráky.
 • Může položit stojany na zbroj.
Bloky medu a bloky slizu
 • Nyní se k sobě navzájem nelepí.

Hra

Krovky
 • Krovky se nyní roztahují ihned po skoku, nejen při pádu nebo seskoku z výšky.

Obecné

Textury
 • Odebrány textury pro "wax block" a "crystallized honey".

19w44a

19w44a je jedenáctý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 30. října, 2019. Udělal lahvičky medu stackovatelnými a přidal vylepšení pro železné golemy, chunky, a některé částice.

Novinky

Obecné

Tagy
 • Přidán tag bloku shulker_boxes.

Změny

Předměty

Lahvičky medu
 • Kombinací čtyř lahviček s jedním blokem medu v pracovním stole nyní udělá čtyři lahvičky medu.
 • Nyní jsou stackovatelné po šestnácti.

Stvoření

Železní golemové
 • Poškození se nyní odvíjí od jeho aktuálního zdraví.
Papoušci
 • Již nenapodobují lední medvědy, vlky, ani prasečí zombie.

Hra

Kniha receptů
 • Mnoho receptů k odemknutí vyžaduje pouze jeden materiál místo devíti (po dosažení devíti materiálů se znovu neodemkne).
  • Ovlivněné recepty:
Kostní blok Uhelný blok Diamantový blok
Smaragdový blok Blok zlata Zlatý ingot
Blok železa Železný ingot Blok lazuritu
Ruditový blok Blok slizu Balík sušených chaluh
Balík slámy Balený led Modrý led

Obecné

Chunky
 • Optimalizován výkon při ukládání.
Částice
 • Svisle se pohybující částice nyní mají vylepšený výkon při kolizi s bloky.

19w45a

19w45a je dvanáctý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 7. listopadu, 2019.

Novinky

Obecné

Tagy
 • Přidán tag entity arrows.

Změny

Bloky

Kompostéry
 • Nyní se vyrábí z půlbloků, už ne z plotů apod.
Enderitové cihly
 • Nyní mají tvrdost 3.
 • Mají odolnost proti ohni nastavenou na 45.

Stvoření

Včely
 • Včely nyní prohledají až 10 bloků od sebe ve všech směrech, aby našly hnízdo/úl, ve kterém se mají usadit.
Papoušci
 • Už ne napodobují endermany.

Generace světa

Stromy
 • Březové stromy se nyní zase generují v biomu temný hvozd.

Hra

Pokroky
 • Pokrok "Zamiř a pal!" může být získán po zasáhnutí entity pomocí přízračného šípu.
Kniha receptů
Obchodování

Obecné

Textury
 • Vzor štítu nyní využívá alphu místo jasu.
 • Změněna nevyužitá textura pro verzi 1.13 na velikost jednoho pixelu.
 • Odebrány textury pro přizpůsobené přednastavené ikony typu světa, kromě ostrovů.

19w45b

19w45b je třináctý snapshot pro verzi 1.15 vydaný 8. listopadu, 2019, který opravil zásadní chybu z verze 19w45a.

19w46a

19w46a je čtrnáctý snapshot pro verzi 1.15, vydaný 13. listopadu, 2019, přidává tři nové pokroky a mění jedení v módu tvořivé hry.

Novinky

Hra

Pokroky
 • Přidán bee_nest_destroyed, safely_harvest_honey a slide_down_block.
 • Přidán pokrok "Medová jízda", který lze získat po skočení do bloku medu
 • Přidán pokrok "Bezpečný sběr", který lze získat při sběru medu z včelího úlu za použití táboráku.
 • Přidán pokrok "Včelí stěhovák", který lze získat při vytěžení včelího úlu nástrojem s očarováním něžný dotek.
 • Medová jízda je v přihrádce Dobrodružství, zatímco Bezpečný sběr se Včelím stěhovákem jsou v přihrádce Hospodářství.
  • Všechny tři pokroky jsou "normální" pokroky.

Změny

Bloky

Včelí úly a včelí hnízda
 • Pokud obsahují včely, tak v módu tvořivé hry vypadnou po zničení.

Předměty

Vajíčka s obludami
 • Utopenec, pouštní zombie, zombie a zombie vesničan ve vajíčku lze použít k vytvoření malých stvoření.
  • Ještě nefunguje s prasečí zombií.

Entity

Včely
 • Včely nyní opouští hnízda a úly pouze z přední strany.
 • Včely spí během deště.
Body zkušeností
 • Nyní se zobrazí na stejném místě, ve kterém bylo stvoření zabito.
 • Nyní se vykreslují průsvitné.

Hra

Potraviny
 • Všechna jídla mohou být spotřebována v módu tvořivé hry.

Obecné

Nastavení
 • Prolínání biomů má nyní více možností.
 • Prolínání biomů je zobrazeno v režimu ladění.
Textury
 • Dragon Fireball JE2.png Dračí ohnivá koule získala novou texturu, která se nyní podobá textuře ohnivé koule po Texture Update.

19w46b

19w46b je patnáctý snapshot pro verzi 1.15 vydaný 14. listopadu, 2019, který opravuje mnoho chyb.

Změny

Obecné

Předčítání
 • Návrhy příkazů jsou nyní vyprávěny, pokud je tato možnost zapnutá.
Text
 • Vyladěný kontrast pro barvy textu.

1.15 Pre-release 1

1.15 Pre-release 1 (ve spouštěči hry téže 1.15-pre1) je první pre-release pro verzi 1.15, vydaný 21. listopadu, 2019.

Novinky

Bloky

Bloky medu
 • Přidány jedinečné titulky pro sklouznutí po blocích medu, dříve se používaly titulky kroků.

Změny

Bloky

Tmavý prismarín
Lešení
 • Prodloužená doba hoření při použití jako palivo tak, aby jedno lešení mohlo vypálit pět předmětů.

Předměty

Vajíčka s obludami
 • Vajíčko s prasečí zombie lze použít u dospělých prasečích zombií, aby jste vytvořili jejich malé varianty.

Obecné

Vykreslování chunků
 • Vykreslování optimalizováno.
Exploze
 • Optimalizovány exploze.
Nastavení
 • Zvýrazněná tlačítka mají nyní bílý obrys místo modrého odstínu.
Balíčky modifikací
 • Verze balíčků modifikací je nyní 5.
 • Hra se nyní snaží zajistit, aby zastaralé verze balíčků modifikací fungovaly co nejlépe.[more information needed]
  • Hra může převést staré verze balíčků modifikací na novou verzi.

1.15 Pre-Release 2

1.15 Pre-Release 2 (ve spouštěči téže 1.15-pre2) je druhá pre-release pro verzi 1.15 vydaná 25. listopadu, 2019.

Novinky

Obecné

Statistiky
Tagy
 • Přidán tag bloku portals.

Změny

Bloky

Postele
 • Nastavení místa oživení pomocí postele nyní ukáže zprávu "Místo oživení nastaveno" v chatu.
Ornice, pěšina a písek duší

Stvoření

Lišky
 • Nyní se vyskytují ve všech tajgách.

Obecné

Zdrojové balíčky
 • Vylepšená verze datového balíčku na 5.
Výkon
 • Výpočty chunků byly optimalizovány.
UI
 • Změněný vzhled zvýrazněných tlačítek použitých v nabídce a podobných UI.
  • Zvýrazněná tlačítka nyní obsahují bílý text namísto žlutého.
  • Obrys a vnitřek zvýrazněných tlačítek mají nyní o něco vyšší kontrast, protože vnitřek má snížený jas a obrys nezbělá.

Generace světa

Sladké bobule
 • Nyní se vyskytuje v biomech vzrostlé tajgy.

1.15 Pre-release 3

1.15 Pre-release 3 (ve spouštěči téže 1.15-pre3) je třetí pre-release pro verzi 1.15, vydaná 28. listopadu, 2019, která opravuje některé chyby.

Novinky

Obecné

Šplouchnutí
 • Přidána následující šplouchnutí:
  • "In case it isn't obvious, foxes aren't players."[1]
  • "Buzzy Bees!"
  • "Minecraft Java Edition presents: Disgusting Bugs"

Změny

Bloky

Ornice, pěšina a písek duší
Cedule
 • Mají barvy jako v předchozích verzích.[when?]

Obecné

Heads-up display
 • Vyladění jasu lišty.
Výkon
 • Vyladěna generace chunků.
Textury

1.15 Pre-release 7

1.15 Pre-release 7 (ve spouštěči hry 1.15-pre7) je sedmý, závěrečný, pre-release pro Java Edici 1.15, vydán 9. prosince 2019,[2] který opravuje některé chyby.

Opravy

4 issues fixed
Z vývojových verzí 1.15
 • MC-167061 – FPS/TPS grafy na F3 obrazovce jsou prázdné v režimu Divák.
 • MC-167105 – Ladicí obrazovka se vykresluje za hotbarem.
 • MC-167106 – Ladicí obrazovka FPS/TPS grafy nejsou renderovány správně.
 • MC-167108 – Řádky na ladicí obrazovce jsou vyšší než předtím.

Reference

 1. MC-166292
 2. "Minecraft 1.15 Pre-Release 7" – Minecraft.net, 9. Prosinec, 2019
Advertisement