1.14.3 - Combat Test

Z Minecraft Wiki
Verze z 29. 9. 2020, 09:27, kterou vytvořil Frisk (diskuse | příspěvky) (rv vandalism)
Přejít na: navigace, hledání
Minecraft 1.14.3 - Combat Test
Release 1.14.3 Combat Test.png
Edice

Java edice

Typ

Snapshot

Datum vydání

26. červen, 2019

Compilation date

20. červen, 2019

Stažení

Client (.json[note 1])
Server

1.14.3 - Combat Test je první snapshot pro otestování nadcházejícího bojového updatu. Ačkoli se jedná o vývojovou verzi pro budoucí hlavní vydání, tento bojový test je dostupný pouze pro verzi 1.14.3-pre4, a jako takový neobsahuje žádné změny po vydání verze 1.14.3.

Novinky

Hra

Boj
 • Nový atribut: generic.attackReach.
  • Představuje dosah hráče.
  • Pouze použitelný na hráče.
  • Defaultní rozmezí: 3.0; minimum: 0.0; maximum: 6.0.
   • Hodnota znázorňuje počet bloků, které hráč může napadnout.
  • Změna zbraní modifikuje generic.attackReach s operací 0 a UUID 26cb07a3-209d-4110-8e10-1010243614c8.
 • Přidán parametr "Dosah" (používá atribut generic.combatReach) pro meče, motyky a trojzubce.

Změny

Hra

Boj
 • Hráči nyní mohou zranit ostatní hráče (stvoření) pouze při plném nabití zbraně.
 • Každá zbraň má rozdílný dosah.
  • Hodnoty v popisu níže.
 • Nabití může být až 200%.
  • Pouze při 200% je animace zcela dokončena.
  • Při sprintování 200% způsobí větší odhození.
 • Zbraně s kratším cooldownem dávají obětem krátkou nezranitelnosti.
 • Ovládání útoku může nyní být drženo, hráč automaticky zaútočí vždy, když nabití zbraně dosáhne 100%.
 • Nyní je možné zasáhnout stvoření prostřednictvím nehmotných a zároveň průhledných bloků, kupříkladu tráva.
HUD
 • Změna funkce indikátoru.
  • Když je zapnut u křížku:
   • Indikátor se zobrazí až po 100% nabití zbraně, ukazuje tedy od 100% do 200% nabití.
   • "+" se zobrazí pod indikátorem, který musí dosahovat 200% nabití.
  • Když je zapnut u lišty:
   • Indikátor se zobrazí pouze při nabití 100%.
Plošné poškození
 • Dostupné pouze s očarováním svištivé ostří.
 • Nyní vyžaduje nabití 200%.
 • Nyní působí poškození bez ohledu na to, zda je cíl zasažen.

Nástroje

 • Sekera
  • Změněna rychlosti útoků na 2.
  • Všechny sekera způsobí o 1Half Heart.svg více než meče ze stejného materiálu.
  • Útočný dosah změněn na 3 bloky.
 • Motyka
  • Změna rychlosti útoků pro většinu motyček.
   • Dřevěná: 2
   • Kamenná: 2.5
   • Zlatá a diamantová: 3.5
  • Změněno útočné poškození pro většinu motyček.
   • Dřevěná, kamenná a zlatá: 2Heart.svg
   • Železná a diamantová: 3Heart.svgHalf Heart.svg
  • Útočný dosah změněn na 4 bloky.
 • Krumpáč
  • Změněna rychlosti útoků na 2.5.
  • Zvýšeno poškození pro všechny krumpáče o 1Half Heart.svg.
  • Útočný dosah změněn na 3 bloky.
 • Štít
  • Kritické zásahy projdou štítem.
  • Odstraněno opoždění při použití štítu (0.25s - časové omezení pro aktivaci).
  • Když je ve druhé ruce a hráč se plíží, tak se štít aktivuje.
  • Štíty nyní neodhazují hráče při zablokování úderu.
 • Lopata
  • Změněna rychlosti útoků na 2.
  • Sníženo poškození všech lopat o 1Half Heart.svg.
  • Útočný dosah změněn na 3 bloky.
 • Meč
  • Změněna rychlosti útoků na 3.
  • Zvýšeno poškození všech mečů o 1Half Heart.svg.
  • Útočný dosah změněn na 3,5 bloku.
 • Trojzubec
  • Změněna rychlosti útoků na 2.
  • Sníženo poškození z 9Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg na 7Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg
  • Útočný dosah změněn na 4 bloky.
Nástroj Sekera Motyka Krumpáč Lopata Meč
Zranění Rychlost Zranění Rychlost Zranění Rychlost Zranění Rychlost Zranění Rychlost
Dřevo 6Heart.svgHeart.svgHeart.svg 2 2Heart.svg 2 3Heart.svgHalf Heart.svg 2.5 2Heart.svg 2 5Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg 3
Zlato 6Heart.svgHeart.svgHeart.svg 2 2Heart.svg 3.5 3Heart.svgHalf Heart.svg 2.5 2Heart.svg 2 5Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg 3
Kámen 7Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg 2 2Heart.svg 2.5 4Heart.svgHeart.svg 2.5 3Heart.svgHalf Heart.svg 2 6Heart.svgHeart.svgHeart.svg 3
Železo 8Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg 2 3Heart.svgHalf Heart.svg 3 5Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg 2.5 4Heart.svgHeart.svg 2 7Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg 3
Diamant 9Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg 2 3Heart.svgHalf Heart.svg 3.5 6Heart.svgHeart.svgHeart.svg 2.5 5Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg 2 8Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg 3

Video

Video vytvořil slicedlime:


Chybná citace: Nalezena značka <ref> pro skupinu „note“, ale neexistuje příslušná značka <references group="note"/> nebo chybí zavírací </ref>.