Minecraft Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 3. 10. 2020, 15:11TenGoblinek diskuse příspěvky 961 bajtů +961 Založena nová stránka s textem „<includeonly><!-- -->{{#vardefine: FilePathLen | {{#len: {{#explode: {{filepath: Wiki.png}} | b/bc/ }} }} }}<!-- length of the constant prefix -->{{#vard…“