Minecraft Wiki
Advertisement
Tato stránka je nedokončená 
Nedotýkejte se provádění zásadních úprav, dokud nebude tato stránka dokončena. (Translate this message)
Šíp
Arrow JE2 BE1.png
Spectral Arrow JE3.pngSpectral Arrow JE2.png
Type

?

Durability

N/A

Renewable

Uncraftable, Decay I and Luck: No
All others: Yes

Stackable

Normal / Spectral: Ano (64)
Stackovatelné: Yes (64, pouze se stejnými efekty)

Internal ID

?

Network ID

Normal / Tipped:
JE: 60
Spectral:
JE: 91

Entity ID

?

Name

šíp

Získání[]

Drop ze stvoření[]

Kostlivci a tuláci můžou ,,dropnout,, mezi 0 a 2 šípy po smrti. Maximální drop se zvyšuje o 1 pomocí očarování Kořist až do maxima 0–5 šípů s kořistí III.

Tuláci mají 50% šanci na dropnutí 1 šípu spomalení pokud byl zabit hráčem. Každá úroveň kořisti zvyšuje šanci na tento drop o 50% předchozí šance. To má za následek maximálně 93,75% s kořistí III.

V Bedrock edici mají nájezdníci šanci na drop 0–2 šípů po smrti. Maximální drop je zvýšen každou úrovní kořisti až do maxima 0-5 šípů s kořistí III.

Šípy vystřelené hráčem, kostlivcem, tulákem, nájezdníkem nebo (v 1.16) pigliny s očarovaným lukem s nekonečným toulcem nebo 2 extra šipkama při použití kuše s multishot nelze zvednout ze země a to ani v kreativním režimu.

Získání obchodem[]

Začáteční-level vesničana má 50% šanci v Bedrock edici a 2/3 šanci v Java edici na prodíní 16 šípů za 1 emerald jako součást svých obchodů.

V Bedrock edici mají mistři šípaři 50% šanci na prodej 5 typů šípů s efektem, 5 šípů za 2 emeraldy.

Šípaři mistři mají 50% šanci na prodej 1/5 druhů šípů s efektem 5 šípů za 2 emeraldy v Java edici, mají také 2/3 šanci že efekt bude dvojkový v Java edici, v bedrock edici jsou vždy na druhé úrovni.

Název Ingredience Výroba recept Popis
Šíp Pazourek +
Tyčka +
Pírko

Pazourek

Tyčka

Pírko

Šíp4
Světlitový_šíp_png Světlitový prášek +
Šíp
[Pouze Java edice]
Tipped Arrow Šíp +
Matching Lingering Potion
ŠípŠípŠípŠípŠípŠípŠípŠíp
888888888888888888
Arrows of Decay are exclusive to Bedrock Edice unless obtained via creative or commands. Arrows of luck are exclusive to Java Edice. A custom potion obtained via commands cannot craft arrows with the potion's custom name, lore, or the CustomPotionColor.

Bartering[]

Světelné šípy‌[Pouze Java edice]/normální šípy‌[Pouze Bedrock edice] can be obtained through [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Bartering bartering] with [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Piglin piglins], and have a ~8.71% chance to give the [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Player player] 6-12 arrows.

Dárky od vesničanů[]

v Java Edition, any regular or tipped arrow can be obtained as a reward item from [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Fletcher fletcher] [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Villager villagers] when the player has the [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Hero_of_the_Village Hero of the Village] status effect.

Crafting[]

Chest loot[]

Arrows can be found in 23.3% of village fletcher chests in stacks of 1–3, and in all dispensers in jungle temples and 39.1% of pillager outpost chests in stacks of 2–7.unknown item "spectral-arrow"

Retrieving[]

Arrows stuck in a block that were originally shot by dispensers or by players in [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Survival Survival] without the [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Infinity Infinity] enchantment may be collected. Arrows originally shot by [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Skeleton skeletons], [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Stray strays], [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Illusioner illusioners], [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Pillager pillagers], [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Piglin piglins], players in [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Creative Creative], players using the [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Infinity Infinity] enchantment, or duplicate arrows created by [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Crossbow Crossbows] with the [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Multishot Multishot] enchantment cannot be collected. Arrows cannot be retrieved when they are stuck in a player or mob, and players or mobs do not drop them when killed. Retrievable arrows have a despawn timer of 60 seconds.

Cauldrons[]

v Bedrock Edition, tipped arrows can also be obtained by using arrows on [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Cauldron#Potions cauldrons] that contain [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Potion potions]. The number of tipped arrows created depends on the potion inside the cauldron. When the cauldron is 13 full, 16 arrows can be tipped. When the cauldron is 23 full, up to 32 arrows can be tipped and when the cauldron is full, an entire stack of 64 arrows can be tipped. This is more efficient than using lingering potions as up to 21.33 arrows can be tipped per potion.

Usage[]

Podívejte se také na: Bow When fired, arrows fly in a ballistic trajectory affected by gravity and drag in [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Air air], [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Water water], and [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Lava lava]. The arrow's velocity is multiplied by 0.99 every tick, and it also experiences 1 m/s2 of gravity.

Arrows travel approximately 3 [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Block blocks] when fired parallel to a flat plane with no charge, 15 blocks average with medium charge, and 24 blocks average with maximum charge. When fired from a fully charged bow, arrows can travel 120 blocks if fired from an optimal angle. The maximum height an arrow fired by a bow can reach is around 66 blocks.

An arrow fired in water experiences much more drag than in air: it moves less than 8 blocks before completely losing horizontal speed and falling straight down, although the knockback of the arrow remains unaffected. It also leaves a trail of bubbles in its wake.

There is a random variable to the trajectory of an arrow, given by this.rand.nextGaussian() * 0.0075 * (double)inaccuracy for the x, y and z coordinate. The inaccuracy is relatively small, becoming noticeable over larger distances. The inaccuracy of different arrow delivery devices may differ. Dispensers fire with an inaccuracy of 6, while bows fire with an inaccuracy of 1.

An arrow's speed determine the damage it inflicts. When fired from a fully-charged unenchanted bow, arrows do 6 of damage, with a smaller chance to damage for up to 11 × 5.5 via critical hits. They inflict up to 5 damage from a medium-charged bow, and 1 from a bow with no charge. Arrows fired from dispensers always do 3 of damage unless their velocity is modified by an external source. Arrows fired from [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Crossbow crossbows] do 6 to 11 × 5.5 of damage.

Arrows trigger [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Damage#Immunity damage immunity] on hit. However, unlike other methods of damage that may bypass invulnerability under certain conditions, arrows hitting the mob while it is invulnerable lose all speed and drop to the ground, dealing no damage unless they contact another mob.

An arrow shot into a [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Tree tree].

Two [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Player players] with arrows sticking out of them.

Arrows also stick into objects they come in contact with and remain there for one minute before disappearing; the distance from the object and the angle determine how far into the target the arrow penetrates. Such arrows may be [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Arrow#Retrieving retrievable].

If the arrow has any custom potion effects (NBT tag CustomPotionEffects), all potion effects, including vanilla potion effects (NBT tag Potion) are removed 30 seconds after the arrow stops moving.

If an arrow is stuck in a block, and that block is broken or disappears (e.g., [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Leaves leaves] upon decay), then the arrow falls straight down and damages entities below, but never deals a critical hit.

Arrows can bounce off mobs immune to damage like the [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Wither wither] under the "wither armor" effect and a perching [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Ender_dragon ender dragon].

Arrows shot through [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Lava lava] (but not [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Fire fire]) catch on fire and show an appropriate animation until they pass through water. Like arrows shot from a bow with the Flame enchantment, they can set other entities they hit on fire for 5 seconds as well as ignite TNT and campfires.

An arrow shot at a boat‌[Pouze Java ] or any kind of minecart causes the vehicle to break, dropping any components (including container contents).

Arrows can get stuck in players v Java Edition, although not any other mobs. They appear as regular arrows regardless of type.[1]

Redstone circuits[]

An arrow can activate a wooden [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Button button], wooden [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Pressure_plate pressure plate], a [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Tripwire tripwire], or a [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Target target]. If the arrow sticks in the switch, the switch remains activated until the arrow despawns after one minute. Target blocks emit a redstone pulse for one second, as opposed to the static depressed state of the other switches. Non-wooden switches are not affected by arrows.

When arrows are fired into the sides of blocks, they change their orientation to point more downward than their original flight path might indicate. This can cause them to intersect and thus trigger switches above them that they didn't actually hit, or block rails above them.

Explosions[]

Arrows are affected by explosions while they are in flight. Since explosions can increase the speed of an arrow, they can also increase the damage dealt by them. ‌[Pouze Java edice]

Variants[]

Tipped arrows[]

Podívejte se také na:  § Crafting Tipped arrows are arrows that imbue a potion effect when hitting a mob or player. The duration of the effect is 18 that of the corresponding potion, if applicable, and is not affected by the power of the arrow. The status effect is the same as the regular power effect for the potion. If a bow is enchanted with [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Infinity Infinity], tipped arrows are still consumed.

The types of arrows are:

 • Arrow of Regeneration (Regenerace)
 • Arrow of Swiftness (Rychlost)
 • Arrow of Fire Resistance (Ohnivzdornost)
 • Arrow of Healing (Doplnění životů)
 • Arrow of Night Vision (Noční vidění)
 • Arrow of Strength (Síla)
 • Arrow of Leaping (X
 • Arrow of Invisibility (Neviditelnost)
 • Arrow of Poison (Otrava)
 • Arrow of Weakness (Slabost)
 • Arrow of Slowness (Zpomalení)
 • Arrow of Harming (Ubrání životů)
 • Arrow of Water Breathing (Dýchání pod vodou)
 • Arrow of Luck[Pouze Java ] (Štěstí)
 • Arrow of Decay[Pouze Bedrock ]
 • Arrow of the Turtle Master
 • Arrow of Slow Falling

Arrows of Harming (and Arrows of Healing when used against undead mobs) do not add a static amount of damage to the arrow. Instead, the arrow's damage is first calculated, then checked to see if it is below 12 × 6. If the arrow's damage is less than 12, the Harming effect of the arrow makes up the difference, to ensure the arrow does exactly 12 × 6. Therefore, an unenchanted bow cannot deal more than 12 damage using Harming (or Healing) arrows, as it can deal a maximum of 11 × 5.5 damage on level ground. However, if the arrow would deal more than 12 damage, the harming effect is entirely neutralized. This means that bows enchanted with Power I through Power III has a chance to not utilize the arrow at full charge, and any Power level above III never utilizes Arrows of Harming effectively at full charge when against unarmored mobs/players.

No-effect tipped arrows[]

It is possible to craft tipped arrows using [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Lingering_Potion#Lingering_water_bottle Lingering Water Bottles] as well as [./http://minecraft.fandom.com/wiki/Lingering_Potion Awkward, Thick, and Mundane Lingering Potions]. If crafted with a water bottle, the arrow is called an Arrow of Splashing. If crafted with Mundane, Awkward, or Thick potions, it is called a Tipped Arrow. Interestingly, Tipped Arrows crafted from different potions do not stack.

All four kinds generate blue particles in flight and upon landing, but otherwise behave like regular arrows. In particular, Arrow of Splashing has no effect on fire and campfires and when shot from a bow with the Flame enchantment, can light campfires and TNT just like regular arrows on fire.

Advertisement