Minecraft Wiki
Advertisement

Částice[]

Typy částic a jejich kódová jména v herním kódu jsou zobrazena níže.

Jména částic v kurzívě se vždy zobrazí, když se zobrazuje při nastavení na "Minimální" zobrazení částic.

Název částice Blok/bytost/událost Obrázek
Obrovský výbuch Výbuch Particle explosion emitter.png
Veliký výbuch Malý výbuch Particle explosion.png
Jiskra ohňostroje Trať a výbuch ohňostroje Particle firework.png
Bubliny Voda Particle bubble.png
Pozastavení se Pod vodou Particle underwater.png
Pozastavení se v hloubce Temnota Soubor:Particle depthsuspend.png
Aura města Mycelium Particle mycelium.png
Kritický zásah Kritický zásah, luk Particle crit.png
Zásah magií Okouzlení meče nebo sekyry Ostrostí, úderem, nebo prokletými členovci Particle enchanted hit.png
Dým Louč, zapálené TNT, Kapátko, Dávkovač, Portál do Endu, Stojan na vaření, Spawnery monster Particle smoke.png
Kouzlo u mobů Efekt lektvarů, obchodování Particle entity effect.png
Kouzlo u mobů v prostřeíd Efekty majáku Particle ambient entity effect.png
Kouzlo Házecí lektvary, lahve očarování Particle effect.png
Okamžité kouzlo Letvar okamžitého uzdravení/poškození Particle instant effect.png
Čarodějnice Čarodějnice Particle witch.png
Nota Note Block Particle note.png
Portál Portál do podsvětí, Enderman, Endermite, perla Endu, oko z Endu, Truhla konce, dračí vejce Particle portal.png
Stůl očarování Stůl očarování poblíž knihovny Particle enchant.png
Výbuch Výbuch Particle explode.png
Oheň Louče, pece, Lávová kostka, spawnery monster Particle flame.png
Láva Láva Particle lava.png
Stopy chůze Particle footstep.png
Stříkání Voda, déšť, vlci Particle splash.png
Probuzení/pohnutí se Rybaření Particle fishing.png
Veliký dým Oheň, Vozík s pecí, Blaze Particle large smoke.png
Oblak Smrt moba, mob, který se objevil ze spawneru Particle cloud.png
Červený prach Poháněný rudit, ruditové pochodně, poháněný ruditový opakovač Particle dust.png
Rozbití sněhové koule Vržení sněhové koule, vytvoření Sněhového ochránce nebo Železného ochránce Particle item snowball.png
Prosakování vody Voda, mokrá houba Particle dripping water.png
Prosakování lávy Láva Particle dripping lava.png
Lopata na sněhu Soubor:Particle snowshovel.png
Sliz Sliz Particle item slime.png
Srdce Množení, ochočení Particle heart.png
Naštvaný vesničan Útoky na vesničana ve vesnici Particle angry villager.png
Šťastný vesničan Kostní moučka, obchod ve vesnici Particle happy villager.png
Bariéra Bariéra Particle barrier.png
Dopad Particle splash.png
Převzetí
Vzhled mobů Strážci Particle elder guardian.png
Rozbití bloku Rozbitíbloku, sprint, pád, oceloti Particle block.png
Ikona rozbití Jezení, vrh vejce, oko z Endu, rozbití nářadí Particle item.png

Historie[]

Java Edice (pre-Classic)
Pre 0.0.9a (rd-160052)Nyní se zobrazují částice při rozbití bloku.

Problémy[]

Problémy týkající se “Částice” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Zajímavosti[]

  • Barva u mnoha částic lze změnit použitím texture packu, ale textura částic dýmu při používání ruditu, portálů a Endermanů, nelze změnit bez modifikací.
  • Částice deště ovlivňují jeho zvuk.
  • Částice stavu se objeví, pokud tam váš obličej směřuje.
  • Částice bublin se objeví pouze tehdy, když jste ve vodě.
  • V Pocket Edici:
    • Částice jezení je zmenšenou verzí jedeného jídla.
    • Hoříci bytosti vyzařují zaoblené částice s ohnivou animací.

Galerie[]

Advertisement