FANDOM


La pedra és un bloc comú, obtingut a partir de Roca. La seva textura s'assembla a una superfície irregular, aproximadament pavimentada. La pedra s'utilitza principalment per a l'elaboració o com un bloc de construcció comuna.